Hvor højt kunne kvinder stige i Nazityskland?

Kunne kvinder få topposter i det nazistiske hierarki?

Når “kvindeføreren” Gertrud Scholtz-Klink talte til sine kønsfæller, var rangordenen tydelig. Mænd indtog de forreste tilskuerrækker.

I Hitlers Tyskland var kvindens rolle at føde og opfostre børn. Hun havde derfor intet at gøre i landets ledelse. Kun i deres egne organisationer kunne kvinder indtage officielle ledelsesposter.

"Kvindeføreren" Gertrud Scholtz-Klink stod fx i spidsen for NS-Frauenschaft.

Hun fungerede som rollemodel og belærte sine kønsfæller om deres pligt til at underkaste sig, men havde ingen reel magt.

Enkelte kvinder vandt dog indflydelse via deres kontakt til topnazister. Instruktøren Leni Riefenstahl var med til at forme propagandaen, og piloten Hannah Reitsch leverede ideer til Luftwaffe.