Nazisterne havde i alt 42.500 lejre

Det virkelige antal nazistiske lejre og ghettoer er seks gange så højt, som forskerne hidtil har ment. Sådan lyder konklusionen efter 13 års optællingsarbejde.

En jødisk betjent leder jøderne ind i ghettoen i den polske by Lodz.

Nazisterne oprettede flere lejre end først antaget

Holocaust var mere om­fattende og kostede langt flere liv, end historikerne hidtil har antaget, vurderer forskere fra det amerikanske institut Holocaust Memorial Museum. Forskerne har brugt 13 år på at kortlægge forfølgelserne af jøder og andre og er nået frem til, at nazisterne i alt oprettede 42.500 lejre og ghettoer i Europa i perioden 1933-45. Tallet har rystet holocaust-forskerne, som regnede med, at tallet "kun" var 7.000.

"Vi kendte på forhånd til de forfærdelige forhold i lejrene og ghettoerne, men tallene er utrolige", siger institutdirektør Hartmut Berghof.

3.000 lejre alene i Berlin

Tallet dækker over ca. 30.000 arbejdslejre, 1.150 jødiske ghettoer, 980 kz-lejre, 1.000 krigsfangelejre, 500 bordeller med sexslaver og tusindvis af andre lejre, hvor ældre blev aflivet eller kvinder tvunget til abort. Alene i Berlin lå der 3.000 lejre, mens Hamburg havde 1.300.

Mange tyskere hævdede efter 2. verdenskrig, at de ikke havde kendt til nazisternes forbrydelser, men det enorme antal af lejre og ghettoer gør det usandsynligt, at den civile befolkning kunne undgå at bevidne forfølgelserne.

Hidtil har historikere haft svært ved at danne sig et samlet billede af holocaust. Mange lejre og ghettoer var kun kendt regionalt, så forskerne har brugt over 400 kilder til at bestemme lejrenes placering. I alt vurderer de, at 15-20 mio. mennesker døde eller blev holdt fanget.