Nazisternes eliteskole, Napola

En Napola var en nazistisk opdragelsesanstalt, hvor kvikke drenge med et nordisk udseende blev trænet i at blive "Det Tredje Riges" nye elite.

Napola for de særligt begavede

Næsten 40 steder i Tyskland og de besatte lande indrettede nazisterne nationalpoliske opdragelsesanstalter, Napola’er. Kostskolerne var for særligt begavede, nordisk udseende drenge.

Her ville "Det Tredje Rige" opfostre en ny elite af embedsmænd og officerer. Eleverne gik i uniform. Foruden almindelige skolefag dyrkede drengene sport. De første gymnastiktimer lå inden morgenmaden – dertil kom atletik, håndbold, roning, boksning, orienteringsløb, skydning og træning i militær kamuflage.

Men først skulle eleverne gennem en streng optagelsesprøve. Særlige talentspejdere besøgte de tyske skoler for at finde kvikke, stærke drenge. En betingelse var det også, at forældrene var nationalsocialistisk indstillet.

Hård optagelsesprøve

De udvalgte kom til en ugelang test med mundtlige, skriftlige og fysiske prøver. Der var også en racetest, som skulle afgøre om aspiranten var “nordisk”, “østlig” eller andet.
“Jeg var nordisk 2 – altså ikke i den bedste gruppe, men trods alt nordisk”, husker Hans Müncheberg.

“Vi var 240 til prøve og 30 blev optaget på skolen det år. Dengang begyndte skoleåret efter påske. Min første dag, den dag jeg fik uniform, var den 9. april 1940 – den dag Tyskland besatte Danmark og Norge.

Efter krigen blev Napola’erne opløst. Skolen i Potsdam fungerede i DDR-tiden som børnehjem og kontorhus.