Quiz: Norden i krig

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Sovjetunionen havde regnet med, at invasionen af Finland i 1939 ville tage 12 dage. Hvor lang tid kom Vinterkrigen i virkeligheden til at vare?

Kontrollen med et bestemt råstof i Sverige blev afgørende for Adolf Hitlers interesse for Norden. Hvilket?

Hvilken post indtog Winston Churchill i Storbritannien i maj 1940?

En nordisk fascistleder hævdede over for tyskerne, at den norske regering lå i hemmelige forhandlinger med briterne om bl.a. britisk adgang til norske baser. Det var medvirkende til at Hitler gav ordrer til planlægning af en militær besættelse af Norge. Hvilken leder var det?

Hvad var Hitlers endelige påskud for at iværksætte invasionen af Danmark og Norge?

Hvad var navnet på Nazitysklands operation, der skulle erobre Danmark og Norge?

Måske er du interesseret i...

Læs også