I vestlige lejre fik de yngste tyske fanger en hurtig omskoling til demokrati, inden de blev sendt hjem...

Værnemagten: Hvad skete der med den?

Hvor blev den tyske hær af efter 2. verdenskrig?

Efter den tyske kapitulation i 1945 blev Værnemagtens soldater afvæbnet og taget som krigsfanger. I august 1946 opløste de allierede formelt det tyske forsvar.

Ved krigens afslutning kom næsten ni mio. tyske soldater i allieret fangenskab. I vestlige lande blev de sat til bl.a. vejarbejde, produktion og rydning af miner. Ifølge krigens love skulle soldaterne hjemsendes hurtigt, men de sidste blev først sat fri i 1948. Det ødelagte tyske arbejdsmarked havde ikke brug for dem, mens de dårligt kunne undværes i især Frankrig og Storbritannien.

Hård behandling i Sovjetunionen

Fangerne i Sovjetunionen fik en hårdere behandling. De levede under kummerlige forhold i lejre i Centralasien og Sibirien, hvor mange døde af sult, kulde, sygdom eller mishandling. Også opslidende og ofte risikabelt arbejde krævede mange ofre.

...andre måtte vente i et år eller længere, før de blev sat på fri fod.

Først i 1955 lykkedes det den vesttyske forbundskansler Adenauer at få de sidste 10.000 fanger frigivet. Samme år trak tyskere igen i kampuniform, da Vesttyskland blev optaget i alliancen NATO og oprettede Forbundsværnet.

Måske er du interesseret i...

Læs også