Shutterstock

Den Spanske Borgerkrig: Francos oprør mod demokratiet

Militærets oprør mod den folkevalgte regering i Spanien var startskuddet på en særdeles blodig konflikt med mange civile ofre.

Hvor og hvornår blev Den Spanske Borgerkrig udkæmpet?

I Spanien, men de kæmpende soldater kom fra hele Europa og Nordamerika.

  1. juli 1936 – 1. april 1939.

Hvordan udspillede Den Spanske Borgerkrig sig?

I juli 1936 gjorde militæret oprør mod den demokratisk valgte regering i Spanien.

Efter nogle dage fremstod general Francisco Franco som oprørets leder.

Da flådens ledelse dog fortsat var loyal over for den siddende regering, fik Franco hjælp af det tyske og italienske flyvevåben til at transportere sine tropper fra Spansk Marokko til fastlandet.

Italien og Nazityskland støttede også oprøret med våbensendinger og bombninger.

Demokratierne i Vesteuropa afslog til gengæld at stille sig på den spanske centrum-venstre-regerings side.

Franco regerede Spanien som diktator fra 1939 og frem til sin død i 1975.

© Imageselect

Den fik i stedet støtte af tusindvis af frivillige fra mange lande.

Kampene blev hårde og blodige med mange civile ofre, og begge sider begik overgreb.

Regeringssiden svækkedes også af interne konflikter.

I maj 1937 udbrød der voldsomme gadekampe i Barcelona mellem kommunister og anarkister.

“Vi tror ikke på regeringer baseret på stemmeretten.” Francisco Franco i et interview med “TIME Magazine” i 1938.

Skridt for skridt avancerede Francos styrker mod nord.

Barcelona faldt efter en belejring i januar 1939, og i foråret kunne den sejrrige Franco marchere ind i Madrid.

Hvorfor udbrød Den Spanske Borgerkrig?

Spanien var i begyndelsen af 1900-tallet et konservativt land med meget dybe kløfter mellem forskellige samfundsklasser.

Sammenlignet med det øvrige Vesteuropa var landet industrielt og økonomisk tilbagestående.

Efter 1. verdenskrig voksede arbejderbevægelsen – først og fremmest dens anarkistiske gren – i styrke blandt de spanske arbejdere og bønder.

Store dele af Madrid lå i ruiner, efter at Francos styrker havde erobret byen i marts 1939.

Shutterstock

I 1931 blev kong Alfonso 13. tvunget i landflygtighed, og efter valget i 1936 lykkedes det for landets venstrefløj at danne en såkaldt folkefrontsregering.

En af den nye regerings beslutninger var at adskille den katolske kirke fra staten og forhindre præsternes indflydelse på kultur og uddannelse.

Militæret støttede imidlertid det gamle samfundshierarki og opfattede arbejdernes krav om store samfundsomvæltninger som en idé, der havde tråde til det kommunistiske Sovjetunionen.

Hvad skete der efter Den Spanske Borgerkrig?

I tiden efter borgerkrigens afslutning blev tusinder af francoregimets modstandere henrettet eller fængslet, mens op mod 300.000 mennesker flygtede ud af landet.

Aviserne i England førte en intens dækning af Francos møde med Hitler den 23. oktober 1940.

© John Frost Newspapers/Imageselect

1940

Franco møder Adolf Hitler i grænsebyen Hendaye den 23. oktober. Hitler opfordrer Spanien til at indtage den britiske koloni Gibraltar.

Som modydelse kræver Franco, at Spanien får omfattende militær støtte og ret til at overtage de franske kolonier i Nordafrika.

Disse løfter vil Hitler ikke give sin spanske kollega. Under tyskernes invasion af Sovjetunionen sender Franco dog en division soldater til Østfronten.

1945

Frygten for, at Stalins Sovjetunionen skal få indflydelse i Spanien, får de allierede til at tolerere Francos fascistiske diktatur i efterkrigstiden.

1975

Franco dør den 20. november, hvilket bliver begyndelsen til en demokratiseringsproces. Efter en folkeafstemning i 1976 afholdes der frie valg året efter.