Den evigt cigarrygende Ludwig Erhard satsede på at kunne overtale Sovjet til at sælge Østtyskland.

Storrygende kansler ville købe Østtyskland

Amerikanske dokumenter afslører nu, at Vesttyskland i 1960'erne havde planer om at købe Østtyskland af Sovjet.

Netop offentliggjorte amerikanske dokumenter afslører, at Vesttyskland i 1960'erne havde planer om at købe Østtyskland af Sovjet. Ifølge det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel orienterede en vesttysk topembedsmand i 1963 den amerikanske ambassadør i Bonn om ideen.

Dokumenterne viser, at den daværende vesttyske kansler, Ludwig Erhard, var parat til at låne Sovjetunionen 2,5 mia. dollar årligt i mindst ti år.

Summen svarede til en fjerdedel af Vesttysklands årlige bruttonationalindkomst. Erhard regnede ikke med at få pengene tilbage.

Sovjet skulle trække sig ud af Østtyskland

Men som modtjeneste skulle sovjet-lederen Nikita Khrusjtjov gradvist trække de sovjetiske tropper ud af Østtyskland, som derefter skulle blive selvstændigt. Når tiden var moden, ville Øst- og Vesttyskland kunne genforenes.

Årsagen til kanslerens forslag var, at Sovjet i 1963 kæmpede med et massivt finansielt statsunderskud. De økonomiske problemer skyldtes bl.a., at staten var nødsaget til at købe enorme mængder korn af Vesten for at kunne brødføde befolkningen.

Amerikanerne var imidlertid ikke glade for Erhards plan. De var lodret imod, at koldkrigsfjenden skulle modtage penge fra vestblokken. I 1965 opgav Ludwig Erhard derfor ideen.

Måske er du interesseret i...

Læs også