Fine Art Images / Imageselect

Den svenske stormagts fald

Den store nordiske krig blev begyndelsen på enden for den svenske stormagtstid, men der skulle gå 21 års blodig strid, før Danmark, Rusland og Polen fik knækket den mægtige nabo.

Hvornår?

1700-1721.

Hvor?

I Norden samt i Sachsen, Polen, Baltikum og Rusland.

Hvordan?

Styrker fra de tre allierede nationer – Danmark, Polen og Rusland – angreb i 1700 stormagten Sverige. Den unge svenske konge, Karl 12., gik først til modangreb mod Danmark og landsatte styrker på Sjælland.

“Det er mærkeligt, at begge mine fætre vil føre krig mod mig.” Karl 12. ved krigsudbruddet. Han var fætter til både Frederik 4. af Danmark og August 2. af Polen.

Den danske konge, Frederik 4., trak sig straks ud af krigen. Karl 12. rettede sit næste angreb mod den russiske hær, som havde angrebet byen Narva i Estland.

Svenskerne formåede midt i en snestorm at besejre en større russisk styrke. Det indledte et flere år langt triumftog, som først blev brudt i 1709 ved Poltava, hvor russerne vandt en knusende sejr.

Karl 12. flygtede derefter til Osmannerriget, hvor han forgæves forsøgte at få den osmanniske sultan med i krigen mod russerne.

LÆS OGSÅ: Bernadottes fantastiske karriere: Fra rekrut til konge af Sverige

Efter det svenske nederlag ved Poltava forsøgte den danske hær at generobre Skåne, men danskerne blev besejret ved Helsingborg i 1710.

Fire år senere var Karl 12. tilbage i Sverige, og i 1718 gik kongen til angreb mod Norge, hvor han omkom under belejringen af Fredrikstens fæstning.

Karl 12. kom på tronen i Sverige, da han var blot 14 år gammel.

© Fine Art Images / Imageselect

Hvorfor?

Sverige havde gennem 1600-tallet etableret sig som en stormagt ved Østersøen med besiddelser såvel i Baltikum som i det nordlige Tyskland.

Da det svenske kongehus via familiebånd var allieret med hertugdømmet Holsten-Gottorp, var Danmark reelt omringet af fjendtlige nabostater.

Danskerne kunne dog finde andre allierede. Mod øst ville Ruslands Peter den Store sikre sit land adgang til Østersøen ved at erobre svenske besiddelser ved Den Finske Bugt.

Også August 2., der var konge af Polen og kurfyrste af Sachsen, gjorde krav på svenskkontrollerede områder i Baltikum.

Da den unge Karl 12. blev kronet i Stockholm, dannede Danmark, Polen og Rusland derfor en alliance for at knuse Sverige. Det lykkedes til sidst, men tog lang tid pga. Karl 12.s store evner som hærfører.

Freden i Nystad markerede, at Sveriges tid som en stormagt i Europa var ovre.

© Histdoc.net

Hvad skete siden?

Efter Karl 12.s død tager hans søster Ulrika Eleonora over som svensk regent, men efter et år overlader hun magten til sin mand, Frederik 1.

1712

Sankt Petersborg bliver russisk hovedstad. Anlæggelsen af byen var blevet påbegyndt i 1703 på et område, som Rusland tidligere havde erobret fra Sverige.

1719

Russiske styrker hærger langs den svenske kyst for at tvinge Sverige til at slutte fred.

1720

En fredsaftale indgås mellem Sverige og Danmark. Aftalen tvinger svenskerne til at betale en krigsskadeserstatning og bryde alliancen med Holsten-Gottorp. Desuden giver fredsaftalen danskerne frie hænder inden for hertugdømmet Slesvig.

1721

Gennem fredsaftalen i Nystad afsluttes krigen, og Sverige tvinges til at afgive Ingermanland, Estland, Livland, Dagø, Øsel og dele af det østlige Finland til Rusland.