Hvem var de første jægersoldater?

I mange lande har militæret i dag et jægerkorps, men korpsets opgaver er vidt forskellige fra land til land. Sikkert er det dog, at verdens første jægerkorps blev oprettet i 1632.

I mange lande har militæret i dag et jægerkorps, men korpsets opgaver er vidt forskellige fra land til land. Sikkert er det dog, at verdens første jægerkorps blev oprettet i 1632.

Watercolour/Ritzau Scanpix

Det moderne jægerkorps har taget navn efter soldater, der blev trænet og udrustet til at bruge jægerens færdigheder i felten.

De adskilte sig fra almindeligt infanteri, som var samlet i tætte slagformationer og bevægede sig i takt.

Landgreven af den tyske stat Hessen skabte i 1632 det første jægerkorps, da han samlede herregårdsskytter og skovfogeder i en særlig enhed.

I løbet af de næste 100 år samlede andre regenter også deres skytter i særlige enheder, da de ofte var mere rutinerede med en riffel end den typiske soldat.

Under Syvårskrigen (1756-63) benyttede bl.a. Preussen, Østrig-Ungarn og Det Russiske Kejserrige sig af jægerenheder.

På den tid kæmpede almindelige soldater i store enheder, hvor enhver selvstændig handling kunne føre til kaos.

Disciplin var nøglen til sejr. Men hærene havde også brug for tropper, der kunne patruljere og kæmpe i smågrupper, og den opgave udfyldte jægersoldaterne.

I løbet af 1800-tallet begyndte begrebet jægersoldat dog at blive udvandet, da let infanteri, der stort set kæmpede som jægere, efterhånden blev meget anvendt på slagmarken.

Arven efter jægertropperne ses stadig i de europæiske landes militær, men på forskellige måder.

Hvor Jäger er betegnelsen for en faldskærmssoldat i Tyskland og Østrig, så er fx jægersoldater og Spesialjeger i hhv. Danmark og Norge højttrænede specialtropper.

Kun 10 pct. af aspiranterne er i stand til at gennemføre Jægerkorpsets 21 uger lange optagelsesprøve.

© Andreasen Lars E/Her og Nu/Ritzau Scanpix

Danmark har de ældste jægere

Det er svært at fastslå, præcis hvilken af nutidens jægerenheder der er den ældste, men et godt bud er det danske Jægerkorps.

Enheden kan føre sine rødder tilbage til Sjællands Jægerkorps, oprettet i 1785.

Korpset fik sin nuværende udformning i 1961 som en specialtrænet enhed, der indsættes bag fjendes linjer.