Hvad gik rosekrigene ud på?

Hvorfor sloges englænderne i krigene mellem 1455 og 85?

Hvad gik rosekrigene ud på?

Rosekrigene bestod af i alt 18 krige mellem de to huse.

© LERBRECHT/SCANPIX

To huse udkæmpede rosekrigene

Rosekrigene var en strid mellem de to huse York og Lancaster.

En stor utilfredshed med den regerende konge fra Lancaster-slægten fik York-hertugen til at gøre åbent oprør i 1455.

Oprøret førte til det første slag mellem York og Lancaster og igangsatte 30 års krig om Englands trone.

Tudordynastiet udsprang af Lancasasterslægten

Lancasters konge forsøgte i de første år at genetablere kontrollen over sit rige, men uden held. For York-hertugen vandt både slag og trone i 1471.

Da deres konge døde, støttede de ikke husets egen nyvalgte konge, men bakkede i stedet op om Lancasterslægtens tronkandidat, Henry Tudor.

Den store opbakning førte Tudor til sejr i de sidste afgørende slag, så i 1485 kunne Henry Tudor kalde sig Tudordynastiets første konge.

Våbenmærker navngav rosekrigene

Krigene fik først senere navnet rosekrigene, fordi de to kæmpende huses våbenmærker forestillede roser.

HUSET LANCASTER havde siddet solidt på tronen siden 1399. Huset blev grundlagt i 1362 af John af Gaunt, som var søn af Englands tidligere konge.

© NATIONAL PORTRAIT GALLERY

HUSET YORK erobrede tronen fra Lancaster-slægten i 1471. Edmund af Langley grundlagde huset i 1384. Også han var søn af den tidligere konge.

© NATIONAL PORTRAIT GALLERY

HUSET TUDOR: Lancasters Henrik 7. giftede sig efter krigene med den tidligere York-konge Edward 4.s datter Elizabeth. Dermed forenede han de to huse og fik lavet et nyt slægtsmærke, Tudor-rosen.

© NATIONAL PORTRAIT GALLERY