mil.ru
Russisk kampvogn

Hvorfor bruger hære troppetegn?

Berømte hærførere som Alexander den Store drog selv i krig, men da generalerne fik bedre militærkort, trak de sig tilbage fra slagmarken og begyndte at bruge troppetegn for at lede slagene.

Troppetegn er symboler, som hære bruger til at markere forskellige enheders placering, funktion, størrelse og bevægelser på militære kort.

Historisk set blev de første militærkort, som minder om vor tids, taget i brug i årene efter Napoleonskrigene i begyndelsen af 1800-tallet. Inden da havde hærførere som Alexander den Store og Cæsar selv ført soldaterne i krig fra forreste geled, fordi de ikke havde pålidelige kort og måtte stole på deres egne vurderinger af terrænet.

I løbet af 1800-tallet tog kartografien dog så store syvmileskridt, at generaler i stigende grad kunne stole på deres kort og lede slagene på afstand. Til formålet udviklede de forskellige symboler – troppetegn – som blev tegnet ind på kortene og brugt til at få overblik over styrkerne og planlægge de næste træk.

Hvad betyder de russiske troppetegn?

Under invasionen af Ukraine bærer de russiske militære fartøjer en række symboler. Russerne har ikke afsløret, hvad tegnene betyder, men ifølge eksperter svarer de russiske symboler til troppetegn.

Russisk lastbil
© mil.ru

Z

Efter alt at dømme angiver tegnet, at tropperne er fra det såkaldte Østre militærdistrikt – et af det russiske militærs fem distrikter.

Kampvogn
© Zombear

O

Angiveligt bliver det cirkelformede tegn brugt af de russiske tropper, som er udstationeret i Hviderusland (Belarus, red.).

Russisk helikopter
© Homoatrox

V

Symbolet bliver brugt af styrker fra det russiske marineinfanteri, som bl.a. deltog i angrebet på den ukrainske havneby Mariupol.

Russisk lastbil
© mil.ru

Z i firkant

Et Z omrammet af en firkant er troppetegnet for de russiske styrker udstationeret på Krim-halvøen, som Putin annekterede i 2014.

NATO tog troppetegn til sig

Udviklingen af troppetegn tog for alvor fart under 1. verdenskrig, hvor bl.a. briterne, franskmændene og amerikanerne koordinerede deres symboler, så de bedre kunne samarbejde; fx kom blå tegn på kortene til at betyde allierede, mens røde betød fjendtlige styrker. På samme måde blev et rektangel med et kryds symbol på infanteri.

Da NATO blev dannet i 1949, blev troppetegnene overtaget af den nye organisation og bliver i dag brugt af de fleste vestlige hære.

Troppetegn kom i søgelyset, da flere russiske militærenheder under invasionen af Ukraine blev fotograferet med påmalede symboler. Ifølge eksperter er der formentlig tale om troppetegn, der angiver, hvor fartøjerne eller køretøjerne stammer fra, og hvor de er på vej hen.