Shutterstock
Leopard-kampvogn

Hvorfor har kampvogne kattenavne?

Hurtig, adræt og kraftfuld. I 1941 udviklede Ferdinand Porsche en ny kampvogn til den tyske hær – og opkaldte den efter dyreverdenens vildeste rovdyr. Snart skulle alle tidens kampvogne have kattenavne.

Mange kampvogne har i tidens løb fået kattenavne, men det var tyske Ferdinand Porsche, som indledte trenden under udviklingen af en ny kampvogn til den tyske hær i 1941.

Han gav maskinen tilnavnet Tiger, som lå bedre i munden end det oprindelige – Panzerkampfwagen VI Ausführung H.

Formålet med tilnavnet var efter alt at dømme at signalere, at Tiger var langt hurtigere og mere adræt og kraftfuld end tidligere tyske kampvogne – alle karaktertræk, som passer til et frygtet rovdyr som tigeren.

Tiger II kampvogn

Tiger II var hurtigere, stærkere og bedre pansret end tyskernes tidligere kampvogne.

© Das Bundesarchiv

Vesttyskland fortsatte traditionen

Det tyske propaganda-maskineri var hurtigt til at se potentialet i det kraftfulde navn, der fik tyske kampvogne til at virke som uovervindelige rovdyr på slagmarken. Navnet blev både brugt til at forstærke opbakningen til krigen blandt tyskerne, men især i psykologisk krigsførelse for at skræmme fjenden.

Snart blev andre pansrede vogne derfor også opkaldt efter vilde kattedyr som bl.a. panter, løve og puma. Samtidig fik panserjægere, der skulle ødelægge fjendtlige kampvogne, navne som Jagdtiger og Jagdpanther.

Også amerikanerne tog traditionen til sig, da firmaet Buick i 1943 navngav deres kampvognsjæger M18 Hellcat, pga. dens hurtighed.

Efter 2. verdenskrig blev traditionen ført videre af Vesttyskland. Landet gik i 1950'erne i gang med at udvikle en ny kampvogn, og efter nøje overvejelser valgte landets folkevalgte at navngive vognen Leopard, selvom kritiske røster påpegede, at navnet lugtede af nazi-propaganda. Alternativet – Vildsvin – blev i stedet givet til en ny minerydder.