Julirevolutionen i 1830 fjernede bourbondynastiet fra magten i Frankrig – for anden gang.

Hvor mange revolutioner har Frankrig haft?

Har Frankrig oplevet flere end én revolution?

Selv om oprøret mod Ludvig 16. i 1789 kaldes den franske revolution, er landets styre flere gange blevet væltet af rasende borgere.

Kongeslægten Bourbon vendte i 1814 tilbage til den franske trone. Men allerede i 1830 oplevede den gamle konges lillebror også at blive fjernet fra magten.

Bourbonerne blev afløst af deres mere frisindede slægtning Ludvig-Filip. Fejlslagen høst og en økonomisk krise i 1846 førte dog til uro, som den nye konge håndterede klodset. To år senere blev også han styrtet.

Frankrig blev republik

Frankrig blev en republik, men ved valget i 1848 gav franskmændene magten til Ludvig-Napoleon Bonaparte, en nevø af den gamle kejser Napoleon. Efter få år lod han sig forfremme til kejser.

Kejserdømmet bestod til 1870. Her led den franske hær et sviende nederlag til Preussen, og kejseren blev taget til fange. I Paris greb borgerne chancen til at genindføre republikken.

Måske er du interesseret i...

Læs også