Quiz: Oprør og revolutioner

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Berlinmuren – i Østblokken kendt som "den antifascistiske beskyttelsesmur" – faldt i 1989. På hvilken dato?

Hvilken ministerpost havde argentinsk­fødte Ernesto "Che" Guevara i Cuba, inden han blev oprørs­leder i Bolivia?

I hvilket land regerede kejser Maximilian i tre år, inden han blev væltet og henrettet i 1867?

Omkring år 1900 ville en bevægelse i Kina modarbejde udenlandsk indflydelse i landet. Hvad kaldes oprøret?

Fascistpartiet under ledelse af Benito Mussolini tog magten i Italien efter en march mod Rom. I hvilket år?

Inden Hitler fik magten ved et parlamentsvalg, forsøgte han at starte en revolution i Tyskland. Hvornår?

Stormen på Bastille Saint-Antoine i Paris satte gang i den franske revolution. Hvornår fandt den sted?

Hvad er navnet på det krigsskib, der med skud indvarslede den russiske revolution, og som stadig ligger i Sankt Petersborg?

Hvad hed den franske revolutionsleder, der blev henrettet 28. juli 1794 efter en sammensværgelse blandt de revolutionære?

Den amerikanske præsident Barack Obama har familie, der var involveret i en afrikansk opstand i 1950'erne. Hvilken?

Hvem anførte de protester mod den britiske kolonimagt, som kulminerede med, at et parti te blev smidt i Bostons havn?

Hvem var leder af de oprør, som i 73-71 f.Kr. udkæmpede den såkaldte 3. slavekrig i oldtidens romerrige?

Efter et folkeligt oprør invaderede Sovjet i 1968 Tjekkoslovakiet. Hvilke tre andre lande deltog i invasionen?

Hvem havde kommandoen over de amerikanske styrker ved den afgørende sejr over briterne i slaget ved Yorktown i 1781?

Hvem udgav en bog, der blev trykt i 900 mio. eksemplerer og lancerede i 1958 en plan, der skulle sende Kina på et stort spring fremad?

I 1791 begyndte et slaveoprør, som i 1804 førte til, at en stat løsrev sig fra Frankrig. Hvilken?

Måske er du interesseret i...

Læs også