The Granger Collection, New York

Dumas' inspiration

Alexandre Dumas fik stor succes i 1800-tallet med bogen “De Tre Musketerer”. Forfatterens fiktive hovedpersoner var inspireret af virkelige musketerer fra 1600-tallet.

De brave musketerer fra Alexandre Dumas' populære bog “De Tre Musketerer” (1844) er ikke blot et produkt af forfatterens frie fantasi. Hovedpersonerne Athos, Porthos, Aramis og d'Artagnan bygger på personer, der levede i 1600-tallets Paris og – efter alt at dømme – var en del af kongens musketerkorps.

Deres navne havde Dumas fra en bog, som skulle forestille at være d'Artagnans memoirer, men musketerernes personlighed skabte Dumas selv. Bortset fra d'Artagnan har Dumas' musketerer derfor næppe meget at gøre med personerne bag bogens figurer.

Charles de Batz-Castelmore d'Artagnan er den af Dumas' musketerer, som historikerne ved mest om pga. hans stilling som næstkommanderende i musketerkorpset. D'Artagnan blev født ca. 1610-15 i en lavadel-familie og sluttede sig til musketerkorpset i en ung alder. Hans dygtighed tiltrak opmærksomhed, og bl.a. kongens indflydelsesrige rådgiver, kardinal Mazarin, støttede hans karriere. D'Artagnan spillede en ledende rolle i Ludvig 14.s europæiske felttog og blev kendt for sit store mod.

Privat klarede han sig knap så godt. Et fornuftsægteskab med en adelig kvinde gav ham to sønner, men hverken kærlighed eller økonomisk sikkerhed. Efter seks år forlod konen d'Artagnan, fordi han brugte en for stor del af parrets formue på musketerkorpset. D'Artagnan faldt med 100 af sine mænd ved Maastricht i 1673.

Armand d'Athos – kendt som den ædle og aristokratiske Athos – ved historikerne ikke meget om. Det ligger dog fast, at han blev født i Gascogne-provinsen i Sydfrankrig og gik ind i musketerkorpset i begyndelsen af 1640'erne. Athos døde i kamp i december 1643.

Isaac de Porthau – Dumas' glade, ligefremme Porthos – stammede også fra Gascogne. Porthau sluttede sig til musketererne i 1642, men forlod korpset i 1654 og slog sig på politik. Han døde som ca. 95-årig i juli 1712.

Henri d'Aramitz – den forfinede Aramis – blev født i 1620 ind i en højt respekteret adelsslægt. Han var en del af kongens musketerkorps fra maj 1640 til 1646 og vendte derefter tilbage til familiens gods i Gascogne. Han døde i enten 1655 eller 1674.