Giuseppe Rava & Shutterstock
Pyrrhus i slaget ved Herakle.

Kong Pyrrhus slog Rom igen og igen: Én sejr mere og vi er fortabt!

Den græske verden anså Pyrrhus af Epeiros for en ny Alexander den Store, og da han gik i krig mod en ubetydelig by ved navn Rom, regnede alle med en let sejr. Pyrrhus indså dog snart, at romerne var en fjende ulig alle andre.

Du har sikkert hørt udtrykket en pyrrhussejr. Det burde dog snarere hedde pyrrhussejre.

Kong Pyrrhus fra Epeiros (319/18 - 272 f.Kr.) var en brillant hærfører, der i flere store slag besejrede romerne.

Det var dengang, hvor Rom stadig kun var én af flere lokale magter i Italien.

Der er dog en god grund til, at vi i dag taler om Romerriget og ikke om Pyrrhus' imperium.

Kong Pyrrhus og hans græske falanks og krigselefanter manglede nemlig det sidste held under deres felttog mod Rom, der udspillede sig mellem 280 og 275 f.Kr.

Læs om Pyrrhus' dramatiske liv og hans krige mod romerne.

Det er liv spækket med store, men ofte tvetydige sejre.

Ironisk nok var det ingen soldat, der endte krigsgeniets liv. Det gjorde derimod en gammel kone midt i en kaotisk bykamp.

Lyden af hestevrinsk og kamp­­råb fra tusinder af soldater gjalder ud over flodsletten ved by­­en Heraklea i det syd­­li­­ge Italien i juli 280 f.Kr.

Efter ordre fra den græske kong Pyr­­rhus stormer 30.000 infanteritropper frem mod Siris-floden i en bred front.

Med deres frygt­­ind­­gy­­den­­de, fem meter lange lanser i ræk­­ke efter række danner soldaterne en u­­stop­­pe­­lig mur. Over for lanse-muren står 40.000 romerske legionærer, som netop har krydset floden, klar til kamp.

Den 39-årige Pyrrhus har masser af krigs­­­er­­­fa­­­ring. I over 20 år har han kæmpet sammen med selveste Alexander den Stores generaler, og han er ekspert i de krigs­­tak­­tik­­ker, som makedonerne har brugt til at underlægge sig et enormt om­­rå­­de i syd og øst – fra Grækenland til Egypten og helt til Indien.

“Pyrrhus – hvis han når at blive gammel nok”. General Antigonos’ svar på, hvem tidens bedste hærfører­ var

Slaget mod det lille, opadstræbende Rom burde være let. Alligevel er Pyrrhus be­­­kym­­­ret, for disse romere, han står o­ver­for, bliver indædt ved med at kæm­pe. Pyrrhus’ indledende angreb med ka­­va­­le­­ri har på ingen måde rystet fjenden, og de ser heller ikke ud til at frygte hans in­­fan­­te­­ri – tværtimod.

Igen og igen an­­gri­­ber romerne. Pyrrhus har aldrig mødt en sådan fjende. Til sidst gi­ver han angrebssignal til sit stær­ke­ste våben: E­le­fant­kom­pag­ni­et. Nu må det bris­te­ eller bære.

Krigen mellem den græske kong Pyrrhus og den u­­­an­­se­e­­li­ge romerske republik blev en af oldtidens mest af­­gø­­ren­­de.

Pyrrhus­ var i familie med Alex­­an­­der den Store, og hans tropper top­­træ­­ne­­de veteraner fra et verdensrige.

Rom derimod var stort set ukendt uden for Italien, men byen havde store ambitioner og anså krigskunst for den største af alle dyder. Pyrrhus’ felttog var grækernes sidste chance for at knuse romerne­, inden de blev for stærke.

Opvækst i Alexander den Stores skygge

Pyrrhus blev født som kongesøn i 319 f.Kr. i det vestgræske kongedømme Epeiros – kendt for sine barske bjer­ge og hårdføre indbyggere.

Fire år tidligere var Alex­an­der­ den Store død efter at have erobret oldtidens hid­til største rige. Alexanders mor, Olympias,­ kom fra Epeiros’ kongefamilie, og Pyrrhus var derfor nær slægt­­ning til den afdøde makedonske verdenserobrer.

Buste af kong Pyrrhus.

Ifølge de antikke kilder så Pyrrhus­ mere frygtindgydende ud­ end kongelig. Han holdt sig desuden i stærk fysisk form.

© Imageselect

Den verden, Pyrrhus voksede op i, var præget af blodige magtkampe, for o­­ver­­alt i Alexanders enorme rige kæm­­pe­­de den afdøde konges generaler om magten, og Pyrrhus’ familie blev offer for disse kampe.

Da kongesønnen var to år gammel, blev faren sat af tronen, og familien måt­­te flygte i eksil.

I 307 f.Kr. blev den nu 12-årige Pyrrhus med hjælp fra en na­­bo­­kon­­ge indsat på Epeiros’ trone, men blev fem år senere smidt på porten igen af en ny rival. Den unge Pyrrhus måt­te søge andre muligheder.

I Lilleasien havde en af Alexander den Stores stærkeste generaler, Antigonos, taget magten, og ham søgte Pyrrhus nu tjeneste hos.

Ifølge den oldgræske historiker Plutarch kastede Pyrrhus sig under Antigonos’ kyndige vejledning over studiet af mi­­li­­tær­­stra­­te­­gi, som han “anså for den mest kongelige vidensgren”. Gamle An­­ti­­go­­nos så straks potentialet i ynglingen. Da Antigonos blev spurgt, hvem han men­te, var den største felt­­­her­­­re, svarede han ifølge Plutarch:

“Pyrrhus – hvis han når at blive gammel nok”.

I 301 f.Kr. stod Pyrrhus ved Antigonos’ side, da den gam­­le feltherre med 80.000 trop­­per konfronterede Alexander den Stores andre generaler nær by­en Ipsos.

Trods en heltemodig indsats blev Antigonos under slaget omringet og faldt i en regn af spyd, og selvom Pyrrhus kæm­­pe­­de heroisk til det sidste, var ne­­der­­la­get uafvendeligt. Men den blot 18 år gamle Pyrrhus havde med sin indsats be­­vist, at han havde lært krigens håndværk.

Som led i den efterfølgende fredsaftale blev Pyrrhus sendt som gidsel til Alexanders tidligere general Ptolemaios i Egypten, hvor den unge mand blev så vel­­an­­set, at han snart fik lov at gifte sig med Ptolemaios’ steddatter.

Med hjælp fra sin svigerfar kunne Pyrrhus i 297 gen­e­rob­re Epeiros. Han måtte dele magten med en medregent, som Pyrrhus dog snart fik snigmyrdet, så han enevældigt sty­re­de det militært stærke kongerige.

Trængte grækere bønfaldt om hjælp

Mens Pyrrhus konsoliderede sin magt ved at erobre dele af Illyrien mod nord og Makedonien mod øst, udfoldede af­­gø­­ren­­de begivenheder sig på den anden side af Adriaterhavet i Italien.

Her havde den lil­le, men meget aggressive by Rom un­­der­­lagt sig størstedelen af sine latinske na­­bo­­er og var gået i gang med at presse de mange græske kolonier, der lå spredt ud over den sydlige del af Italien.

“Romerne, for at sige det generelt, forlader sig på styrke i alle deres handlinger”. Polybios, oldgræsk forfatter

En po­­li­­tisk konflikt mellem Rom og den store græske havneby Tarentum i Syditalien ud­­­vik­­­le­­­de sig i 282 f.Kr., da Roms am­bas­sa­dør fik sin toga overdænget med urin un­­­der en tale til byens borgere. De til­­ste­­de­­væ­­ren­­de grinede højlydt af ydmygelsen og gesandtens elendige græsk:

“Grin I bare, mens I kan. I vil komme til at græde, når I vasker dette tøjstykke med jeres blod”, advarede gesandten ifølge den romerske historiker Dio Cassius.

For romerne var ikke til at spøge med. I de foregående 50 år havde Rom konstant været i krig. Som den græske historiker Polybios beskrev dem: “Romerne, for at sige det generelt, forlader sig på styr­­ke i alle deres handlinger”.

Kort efter vendte romerne da også til­­ba­­ge til Tarentum med krav om ø­­je­­blik­­ke­­lig overgivelse. Tarentinerne afslog, men da de ikke kunne slå romerne på egen hånd, sendte de bud efter Pyrrhus i Grækenland.

Alexander den Store i krig.

Alexander den Stores trofaste generaler gik i flæsket på hinanden efter kongens død.

© Peter Connolly/AKG Images

Makedonerne styrede den antikke verden

Her er de mægtigste riger på kong Pyrrhus' tid

Få overblikket over rigerne her

Kort over den antikke verden.

Pyrrhus’ Epeiros

Det lille rige Epeiros forblev selvstændigt. Pyrrhus forsøgte forgæves også at erobre Makedonien.

1

Antigonide-riget

Generalen Antigonos mistede livet i kampen mod de andre generaler i 301 f.Kr., men hans efterkommere tog kontrol over Makedonien og dele af Grækenland.

2

De øvrige græske stater

En række græske områder forblev i perioder­ uafhængige eller blev overtaget­ på skift af forskellige krigsherrer.

3

Ptolemæer-riget­

I Egypten og Mellemøsten­ sad generalen Ptolemaios på magten. Hans slægt herskede­ over riget i næsten 300 år.

4

Seleukide-riget

Generalen Seleukos tog kontrollen over den asiatiske del af Alexanders rige.

5
© Peter Connolly/AKG-images

Pyrrhus stillede skrappe krav

Da Tarentums budbringere ankom til Epeiros, forstod Pyrrhus, at han nu hav­de en oplagt chance for at vise sig som græ­­ker­­nes store beskytter. I første omgang krævede kongen dog, at Tarentum be­­tal­­te alle krigens omkostninger, hvilket byen gik med til.

Kongen krævede også at få lov til at ind­­sæt­­te en garnison soldater i selve Ta­ren­tum. Garnisonen ville sikre, at han fik de penge, som Tarentum havde lovet.

At tillade en fremmed magt at have en gar­­ni­­son i sin by var nærmest det sam­me som at blive annekteret. Men ta­ren­ti­ner­ne var nødt til at acceptere. Pyr­­rhus kunne derfor begynde at sam­le sin hær og sejle den til Italien.

Foruden de mænd, Pyrrhus selv kun­­ne stille med fra sit lille kongerige el­­ler hyre for de penge, tarentinerne send­te ham, fik han også uventet hjælp fra en af sine konkurrenter til den makedonske trone.

Kong Ptolemaios Keraunos af Makedonien tilbød nem­­lig Pyrrhus hele 5.000 makedonske fodfolk, 3.000 ryttere og 20 store kamp­­e­le­fan­ter med til krigen i Italien. Det var en billig måde for den ma­ke­don­ske konge at få den iltre Pyrrhus sendt afsted på til den anden side af havet, hvor han ikke var til besvær.

I foråret 280 f.Kr. var Pyrrhus’ hær sam­­let og klar til at sejle til Tarentum, hvor 3.000 soldater, der var sendt i forvejen, allerede ventede.

Ho­­ved­­styr­­ken talte 20.000 fodfolk, 3.000 ryttere, 2.000 bueskytter, 500 slyn­ge­kas­te­re og 20 krigselefanter.

Det var den største hær, nogen hærfører i den vestlige del af Middelhavet kunne mønstre. Men al­le­re­de inden felttoget kom i gang, var det tæt på at gå galt.

Storm spredte flåden

På vej over Adriaterhavet splittede en storm Pyrrhus’ flåde, og da kongen nå­e­de frem til Tarentum, var hans 25.500 mand og 20 elefanter blevet reduceret til en styrke på blot 2.000 mand og to elefanter.

Sammen med de 3.000 mand, han havde sendt i forvejen, forskansede Pyrrhus sig nu i Tarentum.

Kongen forventede, at Tarentum – en by, der var blevet grundlagt som en koloni af den græske bystat Sparta – ville være fyldt med gode krigere.

I stedet viste det sig, at indbyggerne for hovedpartens ved­­kom­­men­­de var halvtykke handelsfolk, der brugte deres tid på at gå i teatret, debattere og holde fester. Det fandt Pyrrhus sig ifølge Plutarch ikke i:

“Han satte en stopper for al al­ko­hol­ud­skænk­ning, selskaber og festivaler og ind­kald­te derefter alle til hæren”.

Hver dag nåede skibe fra Pyrrhus’ spred­te flåde enkeltvis eller i små grupper ind i Tarentums havn, så Pyrrhus in­den længe igen havde det meste af sin hær samlet.

Vigtigst af alt, havde alle hans 20 kampelefanter overlevet turen over havet.

Og nu strømmede beskeder ind fra Syditaliens græske byer, der ville sen­­de forstærkninger til Pyrrhus i håbet om en gang for alle at kunne drive de aggressive romere tilbage.

Men sammen med de opmuntrende med­­de­l­el­­ser kom der også besked om, at ro­­­mer­­­ne var gået i offensiven og havde sendt en stor hær afsted til den tarentiske koloni Heraklea ved floden Siris.

Selv­­­om Pyrrhus havde foretrukket at kun­­ne vente på flere forstærkninger, hav­­de han intet valg, han måtte vise, at han var villig til at kæmpe mod romerne og dygtig nok til at besejre dem.

Den græske falanks mødte Roms legion

20 krigselefanter kom på banen

256 mand med lanser: Hvert kompagni tungt infanteri med stødlanser bestod af 256 mand opstillet i en firkant på 16 gange 16 soldater.

© AKG Images & Giuseppe Rava/AKG images & Richard Hook & John Warry/Salamander Books

Romerne overraskede kongen

I juli 280 mødte Pyrrhus for første gang sin romerske modstander nær floden Siris – nutidens Sinni-flod. Om aftenen in­­den slaget observerede kongen mod­­stan­­der­­nes lejr på afstand. Synet var for­uro­li­gen­de.

Frem for at se en u­­or­­ga­­ni­­se­­ret hob af barbarer, som kongen forventede, var romerne yderst di­sci­pli­ne­re­de. Ifølge den romerske hi­sto­ri­ker Livius bemærkede Pyrrhus imponeret til sine folk:

“Disse barbarers orden er slet ik­ke barbarisk. Vi skal snart se, hvad de kan udrette i et slag”.

Den romerske hær befandt sig på den anden side nær by­­en Heraklea, og Pyrrhus hå­­be­­de, at den ville blive der, indtil kongens lo­­ve­­de forstærkninger an­­kom. Men tidligt om morgenen ind­­led­­te romerne et an­­greb over floden med deres fodfolk, der i tætte kolonner be­­væ­­ge­­de sig fremad.

Pyrrhus, hvis hær end­­nu ikke var rede til kamp, sendte hur­­tigt sit lette infanteri ned til floden for at holde romerne tilbage, mens hans tunge infanteri, der hovedsageligt bestod af veteraner med flere meter lange lanser kaldet sarissaer, gjorde sig rede til kamp.

Det lette infanteri stoppede hurtigt ro­mer­ne i vandkanten. Men netop som det så ud til, at Pyrrhus’ mænd havde fået brem­­set fjenden, udløste romerne deres fæl­de. I al hemmelighed havde det ro­­mer­­ske kavaleri krydset floden længere op­pe og kom nu stormende ind i flanken på Pyrrhus’ lette infanteri, der blev sendt på vild flugt.

Pyrrhus beordrede straks sit ka­va­le­ri frem og red selv i spidsen for at red­de den faretruende situation.

Heste og ryttere blev kastet mod hin­an­den, gennemboret af spyd og sølet til i blodet fra de sårede og døde.

Forrest i kam­pen var kong Pyrrhus selv, der med sin gyldne brynje og purpurfarvede kap­pe var let at genkende.

En romersk rytter an­­greb igen og igen kongen, hvis hest til sidst blev dræbt, så han tumlede om i græs­­­set. Her kunne Pyrrhus’ liv og felttog være endt, hvis ikke kongen i sids­te­ øjeblik­ var blevet red­det­ af sine mænd:

“Den mest trofaste blandt hans livvagter hev ham op på sin hest og red væk”, skriver Plutarch.

Efter at være kommet i sik­­ker­­hed byttede Pyrrhus rust­­­ning og kappe med livvagten, så romerne ikke så let kunne finde kongen. Der­ef­ter anførte han personligt det tunge in­fan­te­ri med deres fem meter lange lanser­ til angreb.

20 krigselefanter kom på banen

Romerne nåede netop at få deres hær i for­­ma­­tion, inden den græske hovedstyrke kom bragende ind i dem som en gi­­gan­­tisk mur af spidse lanser.

De ro­­mer­­ske tropper havde aldrig oplevet no­­get lignende. De var vant til at kæmpe mod fjender med almindelige spyd eller sværd i mindre formationer – ikke tusinder af veltrænede infanterister med lange lan­ser, der gjorde det umuligt for romerne at komme tæt på med deres korte sværd og spyd.

Slaget kørte nu fast, for ro­mer­ne kunne ikke komme tæt nok på græ­ker­ne til at gøre skade, mens grækerne ikke kunne tvinge romerne tilbage, da hver falden mand straks blev erstattet af en ny. Hele syv gange angreb Pyrrhus – uden held.

Pludselig genlød slagmarken af paniske råb fra de græske linjer:

“Kongen er død!”.

Langs de romerske linjer red en soldat og viftede med Pyrrhus’ hjelm som bevis. Pa­­nik­­ken spredte sig blandt grækerne, ind­­til Pyrrhus pludselig kom ridende i­gen­nem hæren for at berolige sine folk.

Ro­mer­ne havde dræbt Pyrrhus’ tapre liv­vag­t – ikke kongen selv.

Nu besluttede Pyrrhus sig for at sætte sit stærkeste våben ind. Hidtil havde han holdt sine 20 krigselefanter tilbage, men de blev nu sendt frem.

På hver af de to flan­­ker, hvor de to hæres rytteri havde ud­­kæm­­pet en drabelig kamp, kom 10 e­le­fan­ter nu tromlende mod romerne, der aldrig havde set elefanter før. Lugten af dyrene fik Roms heste til at gå i panik. Med ét var de romerske flanker forvandlet til et virvar af flygtende ryttere.

Pyrrhus’ kavaleri satte efter og huggede romerne ned som kornstrå under høsten.

Elefanterne fortsatte ind i siden på det romerske infanteri, mens de svingede ho­ve­der­ne fra side til side, kastede ro­mer­ske soldater gennem luften og tram­pe­de på enhver, der ikke kom af vejen i tide.

Hele den romerske hær var nu på flugt. En enkelt romersk soldat ved navn Gaius Minucius gik dog til modangreb og hug­ge­de sit sværd i den ledende elefants snabel, så kæmpedyret panisk vendte om og trak de andre elefanter med sig.

Minucius’ heltemod reddede den ro­mer­ske hær fra udslettelse. Frem for at føl­ge efter romerne var Pyrrhus nu nødt til at få styr på de paniske elefanter.

Han hav­­­de vundet slaget, men det var ikke ble­vet den afgørende sejr, han havde hå­bet på. Af de 45.000 romere, han hav­de stået overfor, var 7.000 døde og 2.000 taget til fange, men hovedparten af deres hær var sluppet væk.

Selv havde Pyrrhus mis­tet 4.000 mand, hvoraf mange var hans veteraner og venner. Sejren var der­­for dyr, for soldaterne kunne ikke erstattes.

Krigselefant.

Romerne opdagede hurtigt, at spyd og ild var et effektivt våben mod de enorme krigselefanter.

© Illustration: Christian Jégou

Krigselefanterne var Pyrrhus’ hemmelige våben

Rom nægtede al tale om fred

Efter sejren ved Heraklea slut­te­de flere græske og latinske byer sig til Pyrrhus’ hær, der hurtigt voksede. Han hastede mod nord med sin styrke, mens han befriede den ene by efter den anden.

Pyrrhus håbede, at hans sejr vil­le overbevise romerne om, at det var bedst at indgå en freds­af­ta­le. Men da freds­til­bud­det blev fremlagt i Roms senat, rejste den gamle senator Appius Claudius sig ifølge Plutarch og tog ordet:

“Tro ikke, at I kan kom­me af med den fyr ved at gø­re ham til jeres ven!” tord­ne­de senatoren:

“Andre vil for­ag­te jer og se jer som mænd, som enhver let kan undertrykke, hvis Pyrrhus får lov til at slippe afsted med sine for­nær­mel­ser­ ustraffet”.

Talen fik senatet til at bryde ud i klapsalver – Pyrrhus ville ingen fred få.

Den romerske senator Appius Claudius.

Den gamle senatoren Appius Claudius overbeviste med en flammende tale romerne om at de ikke måtte slutte fred med Pyrrhos.

© Bridgeman Images

For Pyrrhus, der var græker, kom Roms afvisning som en komplet o­ver­ras­kel­se. I den græsktalende ver­­den sluttede en fjende fred, når fjen­­den var blevet besejret.

Men så­­dan tænkte romerne ikke. For dem handlede hver krig om at kæm­­pe, indtil fjenden var ud­­slet­­tet, eller de selv gået under i forsøget.

Pyrrhus forsøgte dog igen at få en fredsaftale, da Roms udsending, Gaius Fa­bri­cius, kom til kongens lejr for at forhandle om ud­veks­ling af fanger.

Først tilbød Pyrrhus ud­­sen­din­gen guld. Da det ikke gjorde ind­tryk, forsøgte han at skræmme romeren ved at stille sin største elefant uden for det telt, hvor de forhandlede.

På signal fra kongen blev gardinet, der skjulte e­le­fan­ten, pludselig trukket fra, hvorefter dyret stak sin lange snabel ind og udstødte et øredøvende trompetskrald. Ifølge Plutarch vendte Fabricius sig roligt og smilede til Pyrrhus:

“Dit guld imponerede mig ikke i går, og det gør dit bæst heller ikke i dag”.

Kort efter fik Pyrrhus besked om, at ro­­mer­­ne havde indgået en fredsaftale med de norditalienske etruskere, som Rom læn­­ge havde ligget i krig med.

Pyrrhus blev rasende, for han havde håbet på at kun­­ne angribe Rom sammen med e­trus­ker­ne. Kongen kunne derfor ikke gøre an­det end at trække sin hær tilbage til Tarentum og omgruppere.

Krigerkongen drager i felten igen

I foråret 279 drog Pyrrhus igen i felten med sin hær. Ved byen Ausculum stødte hans hær på 40.000 mand og 19 til­ba­ge­væ­ren­de elefanter sammen med en til­sva­ren­de romersk styrke.

Slagmarken var ujævn og fyldt med bakker og træer, og det viste sig hurtigt at være et problem for grækerne, der havde svært ved at bru­ge deres våben og taktikker ordentligt i det kuperede terræn.

I stedet udviklede slaget sig til bitre nærkampe mand mod mand omkring en lavvandet flod. Til Pyrrhus’ held blev det hurtigt mørkt, hvorefter hærene trak sig tilbage for natten.

For at undgå igen at skulle kæmpe i dår­­ligt terræn beordrede Pyrrhus i ly af nat­­ten sin hær til at krydse floden, hvor­­ef­­ter han overrumplede de få romerske for­­poster.

På den romerske side af floden var der nemlig et stort, åbent stykke land, hvor Pyrrhus’ mænd kunne udnytte deres lange lanser optimalt.

Endnu en katastrofal sejr

Da solen stod op, var de to hære på hver 40.000 mand klar til at kæmpe på den åb­­ne slette.

Pyrrhus’ infanteri formede igen en lang mur med tusinder af lanser ret­­tet mod romerne, der modigt, men uden stor effekt, kastede sig mod grækerne. På begge flanker udkæmpede de to hæres kavaleri en udmattende kamp, som ingen af dem kunne få overtaget.

Langsomt begyndte de romerske soldaters forsøg på at bryde gennem grækernes lanse-mur dog at virke. Pyrrhus kun­­ne se sin venstre flanke blive presset til­­ba­­ge. Noget måtte der gøres.

På hver flan­­ke havde Pyrrhus holdt halvdelen af sine elefanter i reserve, og den ene gruppe af disse sendte han nu frem for at støtte sin venstre fløj.

Som ved Heraklea fik synet og lugten af elefanterne det romerske kavaleri til at stikke af i vild galop, mens elefanterne satte kurs mod flanken af infanteriet. Men denne gang var ro­mer­ne forberedt.

For at stoppe Pyrrhus’ elefanter havde de medbragt stridsvogne, der var udstyret med lange metalpigge og fyldt med soldater, der kastede spyd og brændende krukker ef­­ter elefanterne for at skræm­­me de store dyr.

De kostbare stridselefanter var nær gået tabt i kampen mod stridsvognene, men Pyrrhus havde været for­ud­seende nok til at sende lette fodfolk med elefanterne, der med stenslynger og kas­te­spyd fik afværget angrebet.

I et vildt angreb stormede elefanterne derefter mod fjendens infanteri, der i panik flygtede tilbage mod deres lejr.

Nu manglede Pyrrhus bare at sætte sit kavaleri ind, så de kunne løbe fjendens fod­folk over ende og fuldkommen knuse den romerske hær.

Men nu kom en rytter galoperende fra grækernes lejr, der netop var blevet angrebet af en mindre ro­mersk styrke.

Da nyheden spredte sig til Pyrrhus’ hær, blev tropperne ramt af pa­nik, for alle havde de deres ejendele lig­gen­de i lejren. Pyrrhus måtte derfor opgive kampen for at redde lejren.

Fik tilbudt to troner

Endnu en gang havde Pyrrhus besejret Roms hær, og igen havde sejren været dy­re­købt. 3.500 af hans bedste mænd var dræbt i slaget, og selvom romerne hav­de mistet det dobbelte antal, kunne de hurtigt erstatte de faldne tropper.

“Og de tabte ikke modet ved nederlag – nej, deres vrede gav dem tværtimod mere energi og beslutsomhed til at fortsætte krigen”, tilføjer Plutarch.

Pyrrhus måtte derimod indse, at hans hær blev mindre og mindre for hvert slag, han udkæmpede.

“En sejr mere som denne, og vi er fortabt”, råbte han desperat efter slaget.

Krigen mod Rom havde udviklet sig til en håbløs affære. Men netop da ankom nærmest samtidig to tilbud, som krigerkongen­ måtte overveje nøje.

Hjemme var den makedonske trone blevet ledig, og han blev nu opfordret til at overtage tro­nen.

Fra Sicilien kom bud fra den sto­re græske by Syracusa, der var ved at bli­ve løbet over ende af den nordafrikanske stat Karthago. Hvis Pyrrhus kom by­en til und­sæt­ning, ville han til gengæld blive ud­råbt til konge over den rige ø.

I sidste en­de valgte Pyrrhus Sicilien. Med tropper herfra kunne han forstærke sin hær og vende tilbage til det italienske fast­land og én gang for alle knuse Rom.

Karthagos hær var ingen svær mod­­stan­­der for Pyrrhus’ veteraner, der på tre år knuste al mod­­stand på Sicilien. Kun hav­ne­by­en Lilybaeum med sine stærke forsvarsværker holdt ud.

Karthago tilbød fred mod, at de fik lov til at be­­hol­­de Lilybaeum­ som de­res eneste by på Sicilien – et til­­bud, Pyrrhus­ var villig til at acceptere, men hans sicilianske allierede nægtede.

Kongen var derfor tvunget til at indtage Lilybaeum, men byen blev forsynet fra havet af Karthagos flåde og kunne ikke e­ro­bres ved stormløb.

Pyrrhus måtte i stedet bygge sin egen flåde og begyndte­ der­­for at inddrive skatter fra de sicilianske byer, hvilket fik dem til at gøre oprør.

Situationen på Sicilien var ved at være umulig for Pyrrhus, da han modtog bud fra fastlandet.

I hans fravær havde Rom un­der­lagt sig hele Syditalien på nær Ta­ren­tum, og byen bad igen om hjælp. Pyrrhus­ forlod derfor det besværlige Sicilien for at vende tilbage til Italien.

Borg på Sicilien.

Pyrrhus erobrede by efter by på Sicilien, men byen Lilybaeum viste sig umulig­ at indtage.

© Milek Jakubiec

Fem års felttog endte bittert

I fem år kæmpede Pyrrhus mod Rom. De to første slag vandt han, men sejrene kostede ham dyrt i tropper. Efter et felttog på Sicilien tog han det endelige opgør med Rom – og indså, at fjenden var umulig at slå.

Pyrrhus opgiver drømmen

I efteråret 276 f.Kr. vendte Pyrrhus tilbage til Tarentum med en hær på 20.000 mand og sine resterende elefanter. Og i foråret 275 f.Kr. drog kongen endnu en gang i felten mod romerne.

Mens Pyrrhus’ hær havde kæmpet på Si­ci­li­en, havde romerne imidlertid op­­træ­­net nye legioner, der stod klar til at kæm­­pe mod Pyrrhus’ talmæssigt underlegne hær.

Efter et blodigt slag ved byen Beneventum, der endte uden en klar sejr­­her­­re, måtte Pyrrhus indse, at der ikke var mere for ham at gøre i Italien. Ro­mer­ne var ganske enkelt for stærke.

Selvom han ikke havde tabt et eneste slag, var han alligevel blevet besejret og måt­te slukøret vende hjem til Epeiros. Drøm­men om at skabe et stort, græsk rige i Italien var knust. Nu måtte grækerne i Syditalien klare sig selv.

I år 272 f.Kr. drog den hvileløse Pyr­rhus­ for sidste gang ud på felttog. Målet var denne gang den græske halvø Peloponnes. Under en bykamp i byen Argos’ gader kastede en gammel kone en teglsten ud fra sin balkon.

Det tunge tegl ram­te Pyrrhus­ i hovedet og dræbte den 47-årige feltherre på stedet. Umiddelbart efter erobrede romerne Tarentum i Italien­ og solgte som hævn 30.000 af byens indbyggere som slaver.

Kleopatra har begået selvmord.

Kleopatra forsøgte at spille romerne ud mod hinanden. Da planen mislykkedes, begik dronningen selvmord.

© Bridgeman Images

Rom opslugte de græske riger ét efter ét

Da Pyrrhus viste sig ude af stand til at knuse Rom, fik romerne frit spil til at overtage hele Italien. De andre græske riger var så optagede af deres interne magtkampe, at de overså den voksende trussel fra vest.

I 168 f.Kr. knuste romerne selve Makedonien i slaget ved Pydna, og året efter blev også Pyrrhus’ kongerige, Epeiros, løbet over ende.

I de følgende år gik det stærkt. Det mægtige Seleukide-rige blev erobret af romerne bid for bid, indtil den sidste rest blev indlemmet i Romerriget i år 64 f.Kr.

Det sidste græske storrige var Ptolemæer-riget, som blev overtaget af romerne i år 30 f.Kr., efter at rigets sidste hersker – den berømte Kleopatra – havde taget livet af sig selv.