Shutterstock

Jeanne d'Arc tvang den engelske hær i knæ

Hun endte sit liv på bålet, fordi hun havde formastet sig til at gå i mandetøj, men i dag er Jeanne d’Arc Frankrigs ubetingede nationalhelgen.

Hvornår?

1428-31

Hvor?

Frankrig, som med afbrydelser havde været i krig med England siden 1337.

Hvordan?

Teenageren og bondedatteren Jeanne d’Arc opsøgte i maj 1428 den lokale militære øverstbefalende i sin hjemegn i det nordøstlige Frankrig.

Hun forklarede, at hun havde et budskab til den ukronede franske tronfølger og krævede at blive ført til ham.

Først et halvt år senere lod den øverstbefalende sig overtale og eskorterede Jeanne, der var klædt som en mand, den lange vej til tronfølgerens hof i Chinon.

“Jeg var 13 år, da jeg første gang hørte Guds stemme om at hjælpe og lede.” Jeanne d’Arc under forhørene i fangenskab.

Her lykkedes det hende at overbevise tronfølgeren om, at Gud havde sendt hende for at lede de franske styrker til sejr. En måned senere fik hun lov til at følge med den styrke, som skulle bryde belejringen af byen Orléans.

Hendes tilstedeværelse gav soldaterne indtrykket af, at Gud var på deres side, og de formåede til sidst at drive englænderne bort.

Jeanne d’Arc deltog i flere sejrrige aktioner og fulgte siden med tronfølgeren til Reims, hvor han blev kronet til kong Karl 7.

Forsøget på at generobre Paris mislykkedes dog, og under kampene om byen Compiègne blev Jeanne taget til fange af burgundiske styrker, som solgte hende til englænderne.

Jeanne d’Arcs tilstede-værelse under belejringen af Orléans styrkede de franske troppers moral.

© IanDagnall Computing / Imageselect

Hvorfor?

I 1337 gjorde den engelske konge, Edward 3., krav på den franske trone, eftersom han via sin mor var i familie med det franske kongehus.

Han udfordrede den nye franske konge, Filip 6., som var en fjernere slægtning af den nu uddøde franske kongeslægt, end Edward var.

Filip havde dog støtte fra mange franske adelsfamilier, som ikke ønskede en personalunion mellem England og Frankrig.

Striden om tronen udviklede sig til en langstrakt affære kendt som hundredårskrigen – selvom den med afbrydelser varede i 116 år.

Forud for Jeanne d’Arcs opdukken var gået en profeti, som lovede, at Frankrig skulle reddes af en ung pige.

Opfyldelsen af hendes ønske om at få Karl 7. kronet til fransk konge styrkede franskmændene og hjalp dem til sidst med at vinde krigen.

Trial of Joan of Arc for heresy, 1431

Retssagen mod Jeanne d’Arc handlede ikke om retfærdighed, men om at få den unge kvinde dømt til døden.

© Historical Images Archive / Imageselect

Hvad skete siden?

Da Jeanne d’Arc havner i engelsk fangenskab, bliver hun udsat for hårde forhør og anklaget for hekseri.

Domstolen har store problemer med at bevise anklagen, men den retter også 70 andre anklagepunkter mod hende – bl.a. at hun har båret mandetøj, hvilket var forbudt i hendes samtid.

Retssagen ender med, at hun bliver dømt til døden for kætteri.

1431

Jeanne d’Arc bliver brændt på bålet i byen Rouen, fordi hun standhaftigt nægter at bære kvindetøj.

1431

Paris bliver befriet af de franske styrker.

1450

Franskmændene indtager Normandiet.

1453

Hundredårskrigen afsluttes med den franske sejr ved Castillon.

1456

Karl 7. har held til at få Jeanne d’Arcs kætterdom ophævet.

1920

Jeanne d’Arc bliver valgt til Frankrigs nationalhelgen og fejres hvert år i maj.