Agent Orange skulle rydde junglen, så Viet Cong-oprørere ikke havde steder at skjule sig.

Hvad var Agent Orange?

Amerikanerne sprøjtede med Agent Orange under Vietnamkrigen. Var det en giftgas?

9. august 2012

Det kemiske stof kaldet Agent Orange var et afløvningsmiddel, som blev brugt til at udrydde vegetation i Sydvietnam.

Under Vietnamkrigen i 1960'erne og 1970'erne havde den sydvietnamesiske regeringshær og amerikanske styrker svært ved at udnytte deres store slagkraft. For oprørere kontrolleret af det kommunistiske Nordvietnam skjulte sig i landets endeløse jungler. De amerikanske ledere besluttede derfor, at skovene måtte væk, så fjenden kunne findes og udslettes.

En sprøjtningskampagne kaldt Operation Ranch Hand begyndte i 1962 og fortsatte helt til 1971. Over 75 mio. liter plantegifte blev spredt ud over Sydvietnam og områder i Cambodja og Laos, som blev kontrolleret af fjenden.

Midlet blev i daglig tale kaldt Agent Orange, fordi det blev leveret i tromler markeret med orange striber. Helikoptere og fly sprøjtede det meste af giften ud, men lastvogne og både var også i brug.

Kontakten med kemikalierne fik store sundhedsmæssige følger for befolkningen. Voksne udviklede fysiske og mentale sygdomme, og børn blev født med deformiteter.

Amerikanerne sprøjtede også med det beslægtede Agent Blue, som dræbte afgrøder. Bønderne skulle forhindres i at give proviant til Viet Cong.

Plantegift tog livet af Sydvietnams jungle

Omkring 20 pct. af Sydvietnams skove eller 20.000 km² bukkede under for Agent Orange. I dag er store områder fortsat ufrugtbare pga. giften.

Måske er du interesseret i...

Læs også