Dødsstraf: Hjul og stejle var for samfundets værste forbrydere

Mishandlet, radbrækket og stillet til skue for skræk og advarsel - sådan blev nogle af historiens værste forbrydere straffet med hjul og stejle.

Mishandlet, radbrækket og stillet til skue for skræk og advarsel - sådan blev nogle af historiens værste forbrydere straffet med hjul og stejle.

Wikimedia Commons

Hjul og stejle var en skærpet form for døds­straf, der blev betragtet som særlig yd­my­gen­de.

Den var derfor forbeholdt sam­fun­dets værste forbrydelser. Blandt dis­se var rovmord, landevejsrøveri, høj­-for­ræ­de­ri og majestætsfornærmelse.

Afstraffelsen foregik typisk ved, at den dømte først blev tortureret og halshugget.

Hovedet blev sat på en stejle (pæl), inden bødlen parterede den henrettedes krop i min­dre dele og flettede dem ind i et vognhjul, som blev rejst på høje pæle, så alle kunne se det blodige legeme.

Andre gange blev den dømte bundet til et hjul, mens han stadig var i live, hvorefter bødlen knuste knoglerne i forbryderens krop med en kølle eller et vognhjul.

Der­ef­ter blev hjulet med den radbrækkede, levende krop hejst, så den lå til skue.

Ingen måtte fjerne den henrettede, og ofte lå den døde til skue på hjulet, indtil liget til sidst gik i forrådnelse, og knoglerne begyndte at falde fra hinanden.

Formålet med at udstille den døde på hjul og stej­le var både at skænde liget som en ek­stra afstraffelse og lade den mis­hand­le­de krop tjene til skræk og advarsel for an­dre, som kunne finde på at udføre samme forbrydelse.

Hjul og stejle blev brugt i flere lande i Europa fra middelalderen og frem. I Danmark var straffen i brug, indtil den blev afskaffet ved Straffeloven af 1866.