Herman Lamms guide til det perfekte bankrøveri

Intet var overladt til tilfældighederne, når Herman Lamm udførte et kup. Alt blev planlægt og øvet af “baronen”, inden han slog til med sin bande.

© Indiana Historical Society

Målet blev udforsket

Inden kuppet overvågede Lamm den bank, han agtede at plyndre. I flere døgn holdt han og hans mænd øje med bygningen på skift, så de kendte den daglige rytme og personalets rutiner.

Lamm skaffede sig også et ærinde indenfor, så han fik et præcist billede af lokalet. Imens lærte chaufføren det omgivende gadenet udenad.

Tidsplanen skulle følges

Når alle vigtige oplysninger var indsamlet, lavede Lamm en plantegning af målet og en tidsplan for kuppet. Hver deltager fik tildelt en helt specifik opgave, og hele forløbet blev øvet med rollespil. Så vidste alle, præcis hvad de skulle gøre under kuppet, og ingen kom i vejen for hinanden.

Plan i minutter og sekunder: First Citizens Bank, Clinton

00.00 Ankomst til målet. To mand via hoveddør, to via bagindgang. Bil kører væk.

01.00 Alle klar. Leder trækker våben, kuppet er i gang.

01.30 Personale og kunder samlet på gulvet bagest i banken.

02.30 Hovedboksen åben. Kasserne tømt.

03.30 Pengeskabet åbent.

04.00 Hovedboksen tømt.

04.30 Pengeskabet tømt.

05.00 Flugtbilen vender tilbage og samler alle op.

Flugtruten var afprøvet

Bandens flugt var altid lige så velplanlagt som selve kuppet. Ruten til nærmeste delstatsgrænse, hvor røverne ville være i sikkerhed, blev fastlagt på forhånd og prøvekørt under forskellige vejrforhold.

Før kuppet kendte chaufføren hver meter af strækningen – men for en sikkerheds skyld klæbede Lamm et rutekort fast ved førersædet.

Lamms kup krævede fem mand

Lederen var altid Lamm selv. Han satte røveriet i gang, når han trak sit våben og befalede alle ned på gulvet bagest i lokalet. Derefter truede han en ansat til at åbne pengeskabet og fyldte indholdet i en taske. Lamm holdt også øje med tiden.

Dørmanden skulle holde vagt ved bankens hovedindgang. Hvis kunder dukkede op, mens kuppet var i gang, fik han dem hurtigt ind og bagud i lokalet til de andre bankansatte og kunder.

Hovedboksmanden tømte bankens boks, hvis den stod åben, eller Lamm kunne tvinge en bankansat til at lukke op. Nogle banker havde dog sikret boksen med tidslåse, så de kun kunne åbnes på forud fastlagte tidspunkter. Efter kup blev personale og kunder låst inde i boksrummet, så de ikke kunne slå alarm.

Skrankemanden tog sig af kontantbeholdningen i bankens kasser. Sammen med Lamm holdt han også personerne på gulvet i skak under kuppet.

Chaufføren var aldrig med inde i banken. Han satte de andre af og kørte derpå videre for ikke at vække opmærksomhed. Først når opgaverne inde i banken var ved at være løst, vendte han tilbage. Chafføren skulle være dygtig bag rattet og gerne have erfaring i at ryste forfølgere af.

LÆS MERE: Herman Lamm stod bag en lang række bankrøverier, men en dag gik det galt. Få alle detaljer om Hermann Lamms sidste skæbnesvangre kup