Matthew NAYTHONS/Getty Images & Shutterstock

Sexkult udførte USA’s største bioterror-angreb

Målet var at skabe verdens lykkeligste mennesker. Midlet var uhæmmet sex. Men da politiet begynder at snuse i sexguruens beskidte lagner, bliver befolkningen i lokalområdet pludselig voldsomt syge.

“Ja, Bhagwan, ja!” råber en kvinde med en tamburin i hånden. Hun er i ekstase. Omgivet af hundredvis af rødklædte mennesker danser og hopper hun i juni 1984 til rytmerne af trommer, fløjter og klappende hænder, imens en hvid Rolls-Royce langsomt triller forbi dem på en støvet grusvej.

På bagsædet sidder en lille indisk mand med sorte, hypnotiske øjne: Bhagwan Shree Rajneesh, den åndelige leder af den verdensomspændende Rajneesh-kult, som netop har slået sig ned midt ude i Oregons knastørre landskab.

Når Rajneesh kørte forbi i sin Rolls-Royce, stod tusinder af hans disciple og dansede euforisk.

© Matthew NAYTHONS/Getty Images

Hver eftermiddag stimler hans disciple sammen for at få et glimt af deres åndelige leder, som har isoleret sig i sin luksusbolig, mens de knokler med at realisere hans vision: Et nyt samfund med fri sex og kærlighed til alle – især til Rajneesh. En skare af bevæbnede vagter ledsager guruen og sikrer, at alle er trygge og glade, for utilfredshed bliver ikke tolereret i kulten, som efterhånden har over 6.000 medlemmer.

Men netop i år har de amerikanske myndigheder rettet søgelyset mod Rajneesh, som kan risikere at miste alt, hvad han har bygget op. Endnu aner indbyggerne i Oregon dog ikke, hvilke drastiske og farlige midler kulten vil forsvare sig med.

VIDEO: Overlykkelige disciple ser deres guru kører forbi

Se den vilde stemning, når Rajneesh gennemførte sin daglige “drive-by-velsignelse”.

Sex førte til åndelig frigørelse

Bhagwan blev født i Indien i 1931 og fik allerede fra barnsben kælenavnet Rajneesh (sanskrit for måne eller nattens gud). Som 19-årig tog han en universitetsuddannelse og arbejdede herefter som lektor i filosofi i byen Jabalpur. I kølvandet på Indiens løsrivelse fra Storbritannien i 1947 opstod interessen for indisk spiritualitet i 1960’erne, og Bhagwan begyndte at turnere rundt og prædike sin egen filosofi om frihed under navnet Rajneesh.

Han provokerede inderne åbenlyst ved at gøre nar af landsfaderen Gandhi, som han kaldte “en fattigdomstilbeder”, samt at håne enhver form for etableret religion. Kun tilbedelsen af Rajneesh, den levende mester, gav mening. Takket være sine velhavende tilhængere kunne han snart sige sit undervisningsjob op for at være guru på fuld tid.

Rajneesh kunne samle store menneskemængder og bevægede sig i 1968 mod national berømmelse, da han i storbyen Mumbai belærte 15.000 tilhørere om, at sex var noget guddommeligt. Kun ved at forkaste skammen ved sex kunne mennesket slippe ud af undertrykkelsen og nå et højere bevidsthedsniveau.

Rajneeshs følgere var overbeviste om, at de igennem hans vise ord og berøringer kunne nå en dybere spiritualitet.

© Bernard CHARLON/Getty Images

I byen Pura 150 km sydøst for Mumbai etablerede han en ashram, et religiøst samlingssted, hvor hans voksende tilhængerskare kunne leve i harmoni og kærlighed. Det kostede penge at bo i ashramen, og snart var tempelbøssen fyldt til randen.

Rajneesh tiltrak mange højtuddannede vesterlændinge, der i disse år søgte åndelig vejledning i Østens religioner. Efter opholdet i Pura blev disciplene sendt hjem med besked på at åbne meditationscentre i Europa, Australien og USA. På den måde kunne guruens visdom spredes til hele verden.

Kulten byggede en by i USA

I slutningen af 1970’erne præsenterede Rajneesh sin store vision: Han ville skabe et helt nyt samfund uden kernefamilier, lønarbejde og andre sure forpligtelser. I det nye samfund skulle alle elske hinanden i nuet, være glade og dyrke sex.

Pura var for dog lille en by til at huse paradiset, for Rajneesh skulle bruge plads. Men den indiske regering, som han havde svinet hæmningsløst til, nægtede at hjælpe. Det efterfølgende bureaukratiske tovtrækkeri kunne Rajneesh ikke overskue, og i 1981 udnævnte han den indisk-schweiziske kvinde Ma Anand Sheela til sin personlige sekretær. Nu skulle hun tage sig af de praktiske problemer med paradiset.

Sheela mente, at USA som frihedens land måtte være det rigtige sted at etablere mesterens nye samfund. Uden et ord til de mange disciple fløj kultens topledelse i juni 1981 fra Pura til det forjættede land.

Det nye samfund blev grundlagt på en 260 km2 stor, forladt farm, som kulten havde købt for 5,75 millioner dollars i amtet Wasco i delstaten Oregon. Området var kun tilladt til landbrug, men det holdt ikke kulten tilbage. Sheela fik tilladelse til at opstille mobile homes til de mange “landbrugsmedarbejdere”, som skulle starte et enormt landbrugskollektiv.

Meget af tiden i Rajneeshpuram gik med manuelt arbejde – og altid i rødt tøj, som den store guru havde proklameret, at alle hans disciple skulle gå i.

© Rob Crandall/Imageselect

I den nærmeste by, Antelope, undrede de 40 indbyggere sig over strømmen af rødklædte mennesker, der væltede ind. Kulten opkøbte huse i byen, hvorfra ledelsen kunne styre opbygningen af landbrugskollektivet og drive forretningen.

Den lokale diner fik pludselig navnet “Zorba the Buddha”, og burgermenuen blev skiftet ud med vegetariske retter. De skeptiske indbyggere og deres borgmester kontaktede pressen. Da Rajneesh i august 1981 flyttede ind i sit nye guru-domicil, bragte lokalaviserne de første kritiske artikler om den mystiske sexkult, som havde slået sig ned.

Efter blot et par måneder kunne Sheela og kultens advokater overbevise Wascos amtsråd om, at området, der nu havde mere end 1.000 indbyggere, fortjente at få status af selvstændig by. Snart havde kulten eget bystyre og selvbestemmelse over jorden. Den 18. maj 1982 blev kultens by, Rajneeshpuram, en realitet. Den nye status åbnede for, at endnu mere arbejdskraft kunne hidkaldes blandt de tusinder af disciple, som Rajneesh havde verden over.

Rajneeshpuram voksede hurtigt til at have 7.000 indbyggere, da kulten begyndte at lokke fattige og hjemløse til.

© Rob Crandall/Getty Images

Den enorme tilstrømning af udlændinge tiltrak immigrationsmyndighedernes interesse. Men heller ikke det fik Rajneesh og Sheela til at skrue tempoet ned. Som modsvar besluttede de, at 500 af de amerikanske disciple skulle gifte sig med udenlandske tilhængere. Det var typisk mennesker, de aldrig havde mødt, men som regel folk med penge og værdifulde forbindelser.

Parrene indøvede deres fabrikerede historier og fik overbevist myndighederne, så kulten kunne blive ved med at vokse i antal – og ikke mindst Rajneeshs personlige rigdom.

I stedet for en Police Force (politistyrke) havde Rajneeshpuram en “Peace Force” (fredsstyrke). De mange våben var dog skarpladte.

© Matthew NAYTHONS/Getty Images

Utopia var strengt overvåget

Guru elskede kvinder og dyre biler

Sheela kendte sin mesters umættelige appetit på luksus, og hun brugte enorme summer på at forsyne ham med dyre ure, smykker og især Rolls-Royce-biler, som han passede sine disciple i under den daglige drive-by-velsignelse. Guruen nåede op på at eje 93 af de dyre biler, men han understregede, at de hjalp hans spiritualitet.

“Det er svært at meditere på en oksekærre. At sidde i en Rolls-Royce er den bedste måde at opnå åndelig vækst på”, som Rajneesh skrev i en af sine bøger.

Pengene kom fra kultens virksomheder og ikke mindst fra de mange rige disciple, som ved ankomsten til Rajneeshpuram afleverede alle deres værdier. I stedet skulle de leve i træhytter og gå i pjalter. Men for smukke, unge kvinder var der dog rige muligheder for at blive åndeligt oplyst gennem sex med guruen.

VIDEO: Guruen leverer guldkorn

Rajneesh brugte ofte provokation i sine prædikener. Han havde fx ikke meget tilovers for demokrati.

Talløse kvindelige disciple passerede gennem hans seng, for selvom hans viltre skæg og stirrende øjne ikke virkede ophidsende på alle, ville ingen afvise hans guddommelige berøringer.

Alle former for negativitet kunne få en discipel smidt ud: Klager over maden, som blev ringere og ringere, eller brok over Sheela, som blev mere og mere diktatorisk – særligt efter at Rajneesh fra slutningen af 1981 fandt det for anstrengende selv at tale med sine horder af disciple. Guruen bekendtgjorde, at han ville finde spirituel vækkelse ved ikke længere at tale offentligt. I stedet blev Sheela hans talerør, og med ét var hendes ord lov.

De næste år levede Rajneesh isoleret i sin private bolig i Rajneeshpuram, mens guruens læge holdt ham forsynet med stoffer bl.a. til de natlige orgier.

I guruens fravær kontrollerede Sheela hverdagen i kulten. Her skulle alle elske hinanden og bekende, hvis de havde båret sig dumt ad; fx havde en mandlig discipel samlet en efterladt genstand op fra vejen, og under en samling i kultens store mødesal tvang Sheela ham til at tilstå sit “tyveri”.

Mandens tilståelse udløste en kø af grædende disciple, der i den åbne mikrofon bekendte, at de af ren egoisme fx havde taget for meget mad i kantinen.

Rajneeshpuram havde egen lufthavn samt fem fly og en helikopter, der indgik i selskabet “Air Rajneesh”.

© RuthAS

Pressefolk var velkomne i Rajneeshpuram, men de blev ledsaget af “Peace Force” under hele besøget. Alle gæster, der ankom i bil, skulle aflevere bilnøglen og underskrive en kontrakt om, at deres tøj og tasker ville blive ransaget inden afrejsen. Ingen måtte forlade stedet med fotografier eller andet, som kulten ikke havde godkendt.

En journalist fra avisen Willamette Week troede, at han uset kunne tage billeder af byen ved at vandre op i nogle øde bakker. Men den effektive overvågning fik hurtigt øje på ham, og få minutter efter landede kultens helikopter foran ham. To mænd steg ud og bad venligst om hans kamera.

VIDEO: Hundredevis af disciple kommer i trancetilstand

Rajneesh udviklede en særlig form for meditation kaldet “dynamisk meditation”. I denne tilstand skulle disciplene hoppe, skrige og græde i fællesskab. Mesteren skabte også voldelige interaktionsgrupper, for han mente, at fysisk vold kunne være vejen til selverkendelse.

Paradis blev forsvaret med våben

Rajneeshs kult blev hurtigt forhadt blandt de lokale, ikke mindst fordi de mange disciple fuldkommen overtog kontrollen med den lille naboby Antelope. Den 29. juli 1983 sprang en bombe i kultens Hotel Rajneesh, sandsynligvis var den anbragt af en lokal.

Herefter blev sikkerheden skærpet yderligere, og der var geværer overalt i Rajneeshpuram. Sheela hyrede en kommandosoldat til at træne et korps på 38 udvalgte disciple i våbenbrug, camouflage og kommandoaktioner.

“Vi kommer ikke til at være som jøderne og bare lade os slagte”. En hollansk discipel til avisen The Oregonian.

“Ingen skal komme og gøre os fortræd”, fortalte en hollandsk discipel den lokale avis The Oregonian. “Vi kommer ikke til at være som jøderne og bare lade os slagte”.

I september 1983 sløjfede Wascos amtsråd Rajneeshpurams status som selvstændig by. Procedurerne var ikke blevet fulgt ordentligt, hed det sig, men Sheela så en statslig konspiration danne sig for sine øjne.

Hun var overbevist om, at hvis kulten skulle overleve, måtte den vinde valget til Wascos amtsråd i november 1984. Men Rajneeshpuram talte blot omkring 2.000 stemmeberettigede disciple – et flertal krævede 5.000-6.000 stemmer. Sammen med sin loyale medhjælper, sygeplejersken Ma Anand Puja, udtænkte Sheela en uhyggelig plan: Wascos indbyggere skulle gøres så syge, at de ikke ville være i stand til at gå i stemmeboksene.

Overalt, hvor Rajneesh blev dyrket, provokerede han myndigheder og magthavere.

© Nationaal Archief

Guruens vise ord

Salmonellaforgiftning skulle vinde valg

Efter at have købt en lille mængde salmonellabakterier fra et medicinalfirma i Seattle opbyggede Ma Anand Puja et hemmeligt laboratorium i Rajneeshpuram. Her dyrkede hendes hold af udvalgte disciple salmonellabakterier nok til at smitte tusindvis. Målet var indbyggerne i The Dalles, Wascos største by.

I midten af september var Sheela klar til at indlede et biologisk terror-angreb af dimensioner. Maden i byens 10 populæreste buffet-restauranter blev marineret med en højpotent dosis salmonella. For hver dag spredte smitten sig, og beboere blev indlagt på Oregons hospitaler. Beboerne var rædselsslagne over den uforklarlige epidemi.

“Ingen turde gå ud alene, folk spærrede sig inde”, fortalte en indbygger.

Koldblodigt gjorde Sheela status efter angrebet: 751 smittede og 45 indlagte.

Kulten spredte salmonellabakterier i de lokale restauranters buffeter og salatbarer.

© Cacophony

Salmonella-angrebet var en succes, noterede Sheela, men de havde brug for en endnu større spredning – gennem Wascos vandforsyning. De seks statslige vandreservoirer var dog så solidt aflåste, at det var umuligt at bryde ind.

På dette tidspunkt var Sheela allerede ved at miste grebet om magten. Hendes diktatoriske magt og morderiske planer var kommet guruen for øre, og den 30. oktober 1984 brød Rajneesh sin tre år lange offentlige tavshed.

“Jeg vil fortælle mine egne sandheder”, sagde han til sine disciple med en slet skjult henvisning til, at Sheela havde løjet og misbrugt sin magt. En magtkamp rasede i kulten, men det skulle snart vise sig, at disciplene havde endnu større problemer.

Ma Anand Sheelas forsøg på at holde på magten i kulten førte til mordforsøg og bio-terrorangreb.

© Rob Crandall/Imageselect & U.S. District Court of Oregon Historical Society

Kult ville dræbe statsadvokat

På flugt fra FBI

Myndighederne havde sat en efterforskning af den omfattende salmonella-epidemi i The Dalles i gang. I februar 1985 blev Rajneesh-kulten direkte beskyldt for at stå bag. Sheela kunne mærke jorden brænde under sig og flygtede den 14. september 1985 sammen med sine nærmeste folk til Vesttyskland. Efterfølgende holdt Rajneesh en pressekonference, hvor han betegnede Sheela og hendes medskyldige som “en gruppe fascister” og bad myndighederne om at efterforske Rajneeshpuram.

Det gjorde FBI, og selvom Sheela hastigt havde forsøgt at slette alle spor, fandt myndighederne beviser for både mordforsøg, ulovlig aflytning af disciplene og det store salmonella-angreb.

Disciplene i Rajneeshs indercirkel indså, at deres åndelige vejleder var havnet i fedtefadet og forsøgte at flygte sammen med ham i privatfly. Men de blev arresteret under en mellemlanding. Rajneesh stod til 175 år i fængsel, men indgik en aftale, hvor han blot skulle betale 400.000 dollars i bøder og derefter forlade USA for altid.

Fra retssalen kørte Rajneesh og hans følge direkte til en privat lufthavn, hvor han fløj til New Delhi.

Efter sin arrestation indgik Rajneesh et forlig med myndighederne. Han indrømmede at have arrangeret ægteskaber for at omgå USA’s migrationslove, til gengæld slap han for fængsel.

© Bettmann/Getty Images

I samarbejde med vesttysk politi blev Sheela og hendes kumpaner arresteret i oktober 1985 og udleveret til USA. Hun blev i første omgang idømt 60 års fængsel, men endte med kun at afsone 29 måneder, inden hun blev løsladt og flyttede til Schweiz. I mange år drev hun to plejehjem.

Efter Rajneeshs udvisning til Indien blev Rajneeshpuram forladt og tjener i dag som feriekoloni. Guruen selv vagabonderede hjemløs rundt i verden, men var ikke længere velkommen i Vesten. Han var overbevist om, at de amerikanske myndigheder havde forgiftet ham, og han døde fem år senere af sygdom. Kulten – under navnet Osho – har stadig tusindvis af tilhængere.

Mange af medlemmerne husker stadig glædeligt tilbage på tiden i USA. Forfatteren Ma Anand Bhagawati, der boede fire år i Rajneeshpuram, fortalte i 2018:

“Det var et utrolig intenst liv, hvor jeg nød at se mine venner og Rajneesh hver eneste dag. Du var nødt til at være der for at forstå det”.