700 år gammelt sværd stak op af jorden

Et yderst sjældent og velbevaret sværd er blevet fundet under kloakudgravninger i Aalborg. Ejeren døde sandsynligvis i kamp.

To kloakarbejdere fik deres livs overraskelse, da de gravede i det centrale Aalborg. Pludselig opdagede de nemlig en skarp klinge komme til syne i gravemaskinens skovl. Det blev hurtigt tydeligt, at klingen var et intakt og sværdet velbevaret.

Arkæolog Kenneth Nielsen fra Nordjyllands Historiske Museum blev tilkaldt, og han kunne fortælle dem, at der var tale om en reel sensation.

Et meget sjældent fund

Det 112 cm lange sværd er fra 1300-tallet og meget sjældent, da sværd i denne periode var yderst bekostelige. Langt de fleste bliver derfor fundet i krigergrave, hvor de er begravet med deres ejer. Her var dog ingen grav at spore.

“Måske den besynderlige placering kan være betinget af begivenheder af en ­anderledes voldelig karakter end en begravelse”, forklarer Kenneth Nielsen.

Sværdet viser spor efter kamp

I store dele af 1300-tallet var Danmark pantsat til de holstenske grever, hvilket resulterede i borgerkrigslignende tilstande. Det kan have været disse magtkampe, der førte til, at ejeren blev angrebet.

Yderligere undersøgelser har vist kampskader, der tyder på, at 3-4 slag blev parreret med sværdet, inden ejeren tabte det i den opkørte pløre lige uden for byens daværende vold.

Nu skal det flotte sværd renses og konserveres, inden det vil kunne ses på Aalborg Historiske Museum.