Arkæologer finder kinesiske skeletter på romersk gravplads

På en ca. 1800 år gammel gravplads i London har britiske arkæologer gjort et højst overraskende fund: De jordiske rester af to kinesiske mænd.

Fundet af to kinesiske skeletter i London åbner for helt nye teorier.

Britiske arkæologer har gjort en opdagelse, som viser, at oldtidens to stormagter, Rom og Kina, havde tættere kontakt, end forskerne hidtil har troet.

På en romersk gravplads i London har arkæologerne udgravet 22 skeletter fra 100-300-tallet e.Kr. Analyser viser, at to af de afdøde stammer fra Kina.

Historikerne har længe vidst, at romerne og kineserne handlede med hinanden, men fund af asiatiske skeletter er ekstremt sjældne, fordi handlen typisk foregik gennem mellemmænd. Derfor har arkæologerne kun én gang tidligere fundet asiatisk skelet fra romertiden.

Slaver eller købmænd

Endnu har forskerne ikke et klart bud på, hvorfor de to kinesere befandt sig i London, som var besat af romerne i 43-410 e.Kr. Et bud er, at de var slaver eller handelsfolk.

“Mange folk rejste over store afstande i oldtiden for at gøre forretning. Andre rejste på grund af deres profession – hvis de fx var i militæret – eller deres sociale status, hvis de fx blev taget som slaver”, siger arkæolog Rebecca Redfern, som har undersøgt knoglerne.

Kan være født i London

Analyser af de 20 andre skeletter åbner dog op for en helt tredje fortolkning. Fire af de døde stammer nemlig fra Afrika, mens fem er fra middelhavsområdet – hvilket tyder på, at Londons befolkning var mere etnisk sammensat end hidtil antaget.

Derfor kan det tænkes, at de to kinesere faktisk boede fast i London, fastslår forskerne. Yderligere analyser skal nu afgøre, om kineserne var indvandrere, eller om de var født i London.