Arkæologer har udgravet jødisk begravelsesplads i Italien

En 600 år gammel begravelsesplads indeholder over 400 intakte grave med de jordiske rester af afdøde jødiske mænd, kvinder og børn. Gravene skal nu gøre forskerne klogere på leveforholdene for Italiens jøder i middelalderen.

Begravelsesplads rummer 400 intakte grave.

© Archivio SABAP-BO, 2017 – Cooperativa archeologia

I den norditalienske by Bologna har arkæologer udgravet resterne af en jødisk begravelsesplads fra middelalderen.

Gravpladsen blev opdaget for ca. fem år siden i forbindelse med et boligbyggeri, men resultatet af arkæologernes foreløbige undersøgelser er først for nylig blevet offentliggjort.

Nonner ødelagde gravsteder

Begravelsespladsen rummer over 400 velbevarede grave med de afdødes sølv- og guldartefakter i, samt 150 grave, som bevidst er blevet forsøgt ødelagt.

Ifølge skriftlige kilder blev pladsen taget i brug i slutningen af 1300-tallet, da en jødisk familie ved navn Da Oriveto købte området og forærede det til Bolognas jødiske samfund, der tog det i brug som begravelsesplads.

I 1569 endte den praksis dog, da den daværende pave – Pius d. 5. – forærede området til det nærliggende nonnekloster.

Nonnerne fik tilladelse til at gøre med området, som de ville, og det resulterede bl.a. i, at 150 grave blev vandaliseret, og næsten alle pladsens gravsten blev ødelagt eller solgt.

Foræringen af begravelsespladsen til nonnerne fandt sted samtidig med, at jøderne blev fordrevet fra Bologna.

I gravene har arkæologerne bl.a. fundet guldringe.

© Archivio SABAP-BO, 2017 – Roberto Macrì

De afdøde skal genbegraves

Genstandene fra gravene skal nu undersøges yderligere for bl.a. at blive klogere på leveforholdene for datidens italienske jøder.

De afdødes jordiske rester vil på et senere tidspunkt i overensstemmelse det jødiske samfund i Bologna blive genbegravet på en ”respektfuld” måde på et indtil nu ukendt sted.