Keltenblock.de

Arkæologer løfter komplet keltisk grav i sikkerhed

En 80 tons tung fyrstegrav fra 500-tallet f.Kr. er i hast blev flyttet af store kraner. Aktionen skal redde det enestående fund.

Ved den keltiske oldtidsby Heuneburg i Sydtyskland er velbevarede grave intet særsyn. Det er grave med intakt organisk materiale som træ til gengæld.

Og netop sådan en måtte i hast flyttes indendørs, da jordbundsforholdene hastigt ændrede sig.

Gennem 2.500 år lå fyrstens hvilested i sumpet jord, som beskyttede kammeret og indholdet mod iltning og råd. Men i de senere år er jorden i dalen uden for byen Herbertingen tørret mere og mere ud.

Fyrstegraven risikerede derfor at smuldre mellem arkæologernes fingre, hvis de på knæ og albuer forsøgte at udgrave den.

I stedet blev det besluttet at tilkalde kraner og løfte graven fri af undergrunden i ét sammenhængende stykke – med jord og mudder til stadig at beskytte de skrøbelige oldtidsfund.

Se hvordan arkæologerne borede graven fri med maskiner fra mine-industrien.

For 10 år siden brugte arkæologer samme metode

Det såkaldte Keltenblock 2.0-projekt fulgte samme procedure, som de tyske arkæologer anvendte i samme område tilbage i 2010.

Også dengang blev en grav i den såkaldte Bettelbühl-nekropolis kørt bort som en tonstung blok jord, så arkæologerne kunne skabe et sikkert klima om fundene, mens de fjernede mudderet.

Nekropolisen blev i århundreder anvendt som sidste hvilested for fyrsterne, der regerede Europas første storby nord for Alperne: Heuneburg.

Den keltiske by Heuneburg var i 600 f.Kr. en keltisk storby med 5.000 indbyggere og en imponerende fæstning. Byen lå ved Donaufloden – 60 km fra grænsen til nutidens Schweiz.

© LepoRello

En fyrstelig hestevogn ligger gemt i jordklumpen

Graven fra 2010 viste sig at indeholde en fyrstinde, som blev begravet med guldsmykker, rav og øreringe fremstille af et par drabelige vildsvine-hjørnetænder.

Keltenblock 2.0 indeholder formentlig lignende rigdomme, og arkæologerne glæder sig allerede til at fritlægge den prægtige hestevogn, som de kunne ane i toppen af jordblokken.

LÆS OGSÅ: Kelterne fik skrevet deres historie af deres fjender