D. Berger, J.S. Soles, A.R. Giumlia-Mair, G. Brügmann, E. Galili, N. Lockhoff et al.

Bronzealdersmede hentede tin 4.000 km borte

Det har længe været en gåde, hvor bronzealderens folkeslag i Middelhavsregionen­ fik tin fra. Nu har forskerne fundet svaret.

For 3.200 år siden sank et eller flere skibe ud for nutidens Israel med tin-barrer til produktion af bronze.

Nu viser en banebrydende undersøgelse, at metallet har en uventet oprindelse: Sydengland, næsten 4.000 km væk.

“Resultaterne identificerer for første gang tins oprindelse og giver derfor ny indsigt, men også nye spørgsmål for arkæologien”, skriver Daniel Berger fra forskningsinstituttet Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie i en pressemeddelelse.

Tidligere teori: Tin kom fra Afghanistan

Sammen med forskere fra bl.a. Heidelbergs universitet undersøgte Berger 27 tin-barrer fra bronzealderen fundet i nutidens Grækenland, Tyrkiet og Israel.

Ingen af disse steder findes større forekomster af tin, som sammen med kobber bliver til den eftertragtede legering bronze.

Hidtil har teorien været, at tin blev importeret fra Centralasien, muligvis Afghanistan.

Ved at analysere de 27 barrers bly- og tin-isotoper samt mængden af andre metaller i tinnet kunne eksperterne fastslå, at 21 af barrerne – alle fundet ud for Israels kyst – ikke stammer fra Centralasien. De kommer derimod fra tinminer i Cornwall og Devon i Sydengland.

Forskerne undersøgte 27 tin-barrer fundet forskellige steder i den østlige Middelhavsregion.

Barrerne er bl.a. fundet på Kreta, i Tyrkiet og i havet ud for Israels kyst.

Världens Historia

Der findes stort set ingen forekomster af tin i den østlige del af Middelhavsregionen.

Derfor vidste forskerne, at tinbarrerne måtte være importeret enten fra miner i Centralasien eller Europa, hvor der er store forekomster af tin (markeret med rødt).

Världens Historia

Efter at have analyseret tin-barrerne fandt forskerne til deres forbløffelse ud af, at 21 af barrerne – alle fundet ud for Israels kyst – ikke kom fra Centralasien, men derimod fra tinminer i Corwall og Devon i Sydengland.

I fugleflugtslinje er der næsten 4.000 km mellem England og Israel. På kortet ses en af de mulige transportruter.

Världens Historia

Mykenerne styrede muligvis handlen

Ifølge forskerne viser opdagelsen, at der fandtes handelsnetværk mellem det østlige Middelhavsområde og Nordeuropa allerede omkring 1200 f.Kr.

Det var muligvis de græske mykenere, som stod for handlen med det britiske tin.

Det er dog uvist, om mykenerne hentede tinnet i England eller fik det fragtet til havne tættere på, fx i nutidens Spanien.