Brutal tragedie: 5.000 år gammel massakre opklaret

I stenalderen blev 15 mennesker brutalt myrdet, men her efter lagt omsorgsfuldt i graven. Nu har forskerne fundet årsagen til tragedien.

Massegraven lignede bare et virvar af skeletter og gravgaver, da den blev fundet i 2011.

En stor stenalderfamilie fik en grufuld skæbne for 5.000 år siden, da 15 mennesker blev dræbt med hårde slag i hovedet. Deres massegrav blev fundet i det sydlige Polen i 2011, men forskerne kunne ikke forstå, hvorfor den var fyldt med offergaver.

Nu viser DNA-undersøgelser af skeletterne foretaget af forskere fra Aarhus Universitet, at der også var megen omtanke bag ligenes placering: Mødre var begravet med deres børn og søskende ved siden af hinanden.

Ofrene var én stor familie

Forskerne har lavet genetiske analyser af skeletternes knoglemateriale, hvilket har gjort det muligt at genskabe de ­dræbtes DNA-profiler og dermed fastslå de dødes familiebånd.

“Vi kunne se, at der lå fire kernefamilier i graven, men at disse også var beslægtet med hinanden på kryds og tværs, fx som fætre og kusiner”, forklarer arkæolog Niels Nørkjær Johannsen fra Aarhus Universitet.

Fædrene var de eneste tilbage

Undersøgelsen viser, at de dræbte blev begravet ved deres nærmeste familiemedlemmer. Stort set ingen af børnenes ­fædre ligger dog i graven.

“Vores teori er, at de ikke var i landsbyen, da massakren fandt sted, men vendte hjem senere og fandt deres familier myrdet. De har her efter begravet dem på respektfuld vis”, fortæller evolutionsbiologen Morten Allentoft, der er tilknyttet forskningsholdet.

Hvem, der begik drabene, vides ikke, men ofrene tilhørte den kugleamfora-kultur, som primært var hyrder. De levede et hårdt liv, hvor ­territorielle kampe med andre hyrde­familier om græsning ofte blev blodige.

Evolutionsbiolog ­Morten ­Allentoft svarer på spørgsmål om undersøgelserne.