Shutterstock
Slædehund, Grønland, oldgammel

Grønlands slædehunde er oldgamle

Knogler fundet i det østlige Sibirien afslører, at slædehunde trak rundt på menneskets byttedyr for 9.500 år siden.

Nye studier af arvemassen hos grønlandske slædehunde har vist, at racen er langt ældre, end forskerne hidtil har troet.

Den gængse opfattelse var, at racen opstod i tiden omkring Jesu fødsel, men nu skal hundenes fødselsår rykkes mindst 7.500 år tilbage i tiden.

Resultatet er kommet, efter at forskerne har sammenlignet arvemassen hos nutidige slædehunde med arvemassen fra 9.500 år gamle hundeknogler fra den russiske ø Zhokov, der ligger i det Østsibiriske Hav.

Undersøgelsen afslørede, at de grønlandske slædehunde stort set er identiske med deres gamle sibiriske artsfæller:

“Vores analyser viser, at fortidshundene var nært beslægtede med nutidens slædehunde. Det er i sig selv stort, fordi det rykker på hele vores forståelse af, hvornår mennesker begyndte at have hunde”, forklarer postdoc Mikkel Holger Strander Sinding fra Trinity College i Dublin.

Slædehund, Grønland, rigtig slæde, oldgammel

Endnu i dag bruger grønlænderne deres hunde til at trække slæder.

© Shutterstock

Hundene fragtede isbjørne og rensdyr

Udover de gamle hundeknogler har forskerne også fundet rester efter noget, som de mener kan være hundeslæder. Slæderne har sandsynligvis været brugt til at fragte nedlagte dyr som isbjørne og rensdyr.

Forskerne gætter på, at det også dengang var hundene, som trak slæderne med menneskenes nedlagte vildt.

På baggrund af studiet argumenterer Mikkel Sinding for, at der bør ydes en indsats for at bevare Grønlands slædehunde:

“I en tid, hvor den oprindelige kultur er stødt til side mange steder i verden, er det fedt at se, at nogle traditionelle hunde stadig har et sted, hvor de hører hjemme”.