Foundations Archaeology
Gloucestershire høvding grav

Høvding begravet ved siden af siddende mand

For 4.200 år siden blev magtfuld høvding stedt til hvile, og lige over for ham begravede hans følgere en anden mand – i siddende stilling.

To højst usædvanligt grave er dukket op i Gloucestershire i det sydlige England. I den første grav lå skelettet af en mand, der efter gravgaverne at dømme var en høvding.

Men blot to meter derfra fandt arkæologerne de jordiske rester af en ældre mand, som tilsyneladende har våget over høvdingen i de sidste 4.200 år.

“Han er sandsynligvis blevet bisat i en siddende stilling, hvilket er uden sidestykke i Storbritannien”, forklarer Andrew Hood fra Foundations Archaeology til HISTORIE.

Høvdingegrav Gloucestershire

De to mænd lå begravet inden for en 1-1,5 m dyb ringgrøft, som sandsynligvis har haft en “magisk” betydning - en art hellig ring, der er typisk for klokkebægerkulturen. Høvdingen (Primary Burial) lå i ringens centrum, og den ældre mand (Secondary Burial) lå begravet to meter fra høvdingen.

© Foundations Archaeology

Bragte bronzealderen til England

Undersøgelser viser, at den ældre mand var 50-60 på dødstidspunktet, men hvad han døde af, er uvist.

Ifølge Hood tilhører begge mænd den såkaldte klokkebægerkultur. Tidligere undersøgelser viser, at folk fra kulturen nåede England omkring 2400 f.Kr., hvor de menes at have introduceret brugen af kobber og bronze.

Kulstof14-analyser viser, at de to mænd døde omkring 200 år senere, da kulturen havde spredt sig over store dele af England.

Høvding Gloucestershire

Den ældre mand, som var begravet ved siden af høvdingen, var omkring de 60 år, da han døde. Han blev begravet siddende på en jordafsats med ben og fødder (gul pil) dinglende ned i et dybt hul. Af hans overkrop er kun bækkenet (gul pil) bevaret, da en plov på et tidspunkt har knust resten.

© Foundations Archaeology

Gåden vil muligvis aldrig blive løst

Høvdingen blev bl.a. begravet med fire kohuder, en kobberdolk og en håndledsbeskytter i sten. De fire kohuder havde dengang meget stor værdi, hvilket viser, at høvdingen har haft usædvanligt høj status.

Til gengæld fik den ældre mand kun en enkelt kohud med i graven.

Ifølge Hood er det muligt, at de to mænd blev begravet på samme tid. Det er derfor en mulighed, at den ældre mand – frivilligt eller ufrivilligt - blev ofret for at følge høvdingen til dødsriget.

“Vi har ingen beviser, men omstændighederne taget i betragtning giver det ikke mening fuldstændigt at afvise muligheden”, forklarer Andrew Hood.

I de få tidligere tilfælde, hvor afdøde verden over er blevet fundet siddende, er de ofte blevet tolket som præster eller shamaner. I bronzealderens Sibirien blev shamaner fx begravet i delvist siddende stilling.

Men om det også gælder den ældre mand, er ifølge Hood umuligt at sige: “Så han vil nok forblive en gåde”.