Inner Mongolia Autonomous Region Institute of Cultural Relics and Archaeology

Kejserpalads fundet nær oldgammel helligdom

I 1980’erne fandt kineserne resterne efter et kultsted, der er mere end 1.500 år gammelt. Nu er udgravningen gået i gang.

Arkæologer er i fuld gang med at udgrave en mere end 1.500 år gammel helligdom i landets nordligste provins nær grænsen til Mongoliet.

Området var ifølge forskerne et helligt sted i perioden 430-490 e.Kr., hvor “det nordlige Wei-dynasti” (386-534 e.Kr.) regerede over Nordkina.

“Det er første gang, vi her i Kina har udgravet et kejserligt kultsted tilhørende det nordlige Wei-dynasti. Vi har også fundet resterne efter et kejserpalads, som kejseren kunne bo i, når han rejste væk fra hovedstaden for at besøge stedet. Paladset har ligget i helligdommens nordvestlige hjørne”, udtaler Zhang Wenping, leder af det regionale institut for kulturelle fund og arkæologi, til den engelsksprogede kinesiske avis Global Times.

Arkæologer er i færd med at udgrave den gamle kejserlige helligdom i Kina.

© Inner Mongolia Autonomous Region Institute of Cultural Relics and Archaeology

Kendt kejser besøgte helligdommen

I alt har helligdommen dækket et areal på ca. 10.000 m2, vurderer Zhang.

Indtil nu har arkæologerne udgravet et område på ca. 1.300 m2, men de har allerede et godt indblik i, hvordan helligdommen må have set ud.

“Det næste skridt for os er at finde ud af, hvordan specifikke dele af stedet helt konkret har været indrettet”, forklarer Zhang Wenping.

Historiske dokumenter beviser, at kejser Xiaowen besøgte stedet i forbindelse med en religiøs ceremoni i 494 e.Kr., hvor han tilbad den guddommelige himmel.

Arkæologerne har lokaliseret den bygning, som kejseren menes at have benyttet.

Fund af potteskår på stedet vidner om, at de sandsynligvis var en del af ofringerne.