Wolfgang Herkt

Keltisk guld kan findes for enden af regnbuen

Ingen eksperter havde forventet, at den 2.000 år gamle guldskat ville dukke op så langt mod nord.

På en mark i den tyske delstat Brandenburg er 41 gamle guldmønter dukket op. Mønterne er ca. 2.000 år gamle og lidt af en sensation.

“Det er sjældent at finde guld i Brandenburg. Men ingen ville have ventet, at det skulle være keltisk”, forklarer mønteksperten Marjanko Pilekić.

Mønterne, der kan dateres til mellem år 125 og 30 f.Kr., har hverken mærker eller tegn indgraveret. De er formet som små skåle, hvilket er typisk for keltiske betalingsmidler. I det sydlige Tyskland er der gennem tiden gjort betydelige fund af keltiske mønter, for her lå kulturens arnested. Fundet langt mod nord kommer bag på eksperter, for der boede ikke keltere i Brandenburg.

Fundet er ekstremt sjældent og beviser, at der i jernalderen var gode handelsforbindelser mellem det nordlige og det sydlige Tyskland.

Kelternes kultur spredte sig over store dele af Europa – her markeret med gult – men helt til nutidens Brandenburg (markeret med rødt) nåede den ikke.

© HISTORIE

Guld glimter for enden af regnbuen

De skålformede mønter kaldes på tysk for “regenbogenschüsselchen” – regnbueskåle. Navnet har de fået, fordi mønterne før i tiden ofte dukkede op af jorden, når bønderne pløjede deres marker efter regnvejr.

I folkemunde hed det sig, at de skålformede mønter lå for enden af regnbuen. Fortællingen kan have inspireret til vores hjemlige myte om, at en skat gemmer sig for enden af regnbuen.