Konge bekæmpede afguder med latriner

Fundet af et tungt toiletsæde fra 800 f.Kr. bekræfter Biblens beretning om, at afguder blev bekæmpet med latrinære metoder.

Templet i Lachish var bygget ind i byporten. Her fandt man dette toiletsæde.

© Israel Antiquities Authority, Getty Images

Det Gamle Testamente indeholder en dramatisk fortælling om, hvordan en af israelitternes konger fik sine soldater til at slå hårdt ned på afgudsdyrkning:

“De knuste Baals stenstøtte, og Baals tempel rev de ned og gjorde det til et latrin”, beretter Anden Kongebogs kapitel 10.

Nu har israelske forskere fundet et eksempel på et af de forhånende latriner i ruinbyen Lachish 60 km sydvest for Jerusalem.

Indbyggere tilbad blandt andre guden Baal.

© Israel Antiquities Authority, Getty Images

Jøderne opgav flerguderi

I bronzealderen tilbad befolkningen i Kanaans land (nutidens Israel og Palæstina) en lang række guder og gudinder, men efterhånden forvandlede israelitternes tro sig i monotei­stisk retning med guden Jahve som eneste gud.

Indbyggerne i Lachish opgav ikke frivilligt deres guder; først da en talstærk hær brød gennem byens tykke mure, kapitulerede de.

Et toiletsæde blev sat op i guden Baals tempel, men kun symbolsk, for in­gen benyttede det, viser arkæologernes jordprøver.

I stedet blev indgangen til Ba’al-templet muret til. Da en assyrisk konge erobrede Lachish i 701 f.Kr., ødelagde han templet.

Tidslinje:

  • 1400-930 f.Kr.: Israelitterne tilbeder mange guder, især Baal.
  • 930-597 f.Kr.: Monoteisme forsøges indført.
  • 539 f.Kr.: Efter slaveriet i Babylon forenes israelitterne om én gud.