Archaeograph
Skelet rytterkriger Tyskland

Kriger fra Europas dunkleste tid fundet

Arkæologer har udgravet en kriger fra den tidlige middelalder, da Romerriget netop var kollapset, og kaos herskede i Europa.

En spektakulær krigergrav fra tiden omkring Romerrigets fald er dukket op i Nordendorf nær den sydtyske by Augsburg.

I graven fandt arkæologer en rytterkriger med sværd, lanse, skjold og seletøj til en hest, som lå begravet ved siden af. Ud fra fundene vurderer forskerne, at graven stammer fra mellem 400- og 600-tallet.

“Ufatteligt spændende fund"

“Også tre udekorerede kors af guld i graven er interessante. Udover den rene metalværdi, er de et tegn på den stigende udbredelse af kristendommen”, forklarer konservator Mathias Pfeil fra Bayerns kontor for fortidsminder.

Konservatoren kalder graven et “ufatteligt spændende fund”, der kan besvare nogle af de spørgsmål, som forskerne hidtil ikke har kunnet besvare pga. manglen på skriftlige kilder fra dette kapitel af Europas historie.

Rytterkriger Tyskland

Rytterkrigeren lå fuldt bevæbnet i graven med bl.a. et romersk langsværd af typen spatha langs siden. På tværs af hans mave lå et germansk sværd af typen sax til nærkamp.

© Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

En tid med konstante krige

Ifølge arkæologerne var området, hvor graven ligger, beboet af alemannerne (“Alle mænd”) – en sammenslutning af vestgermanske stammer.

Alemannerne indtog i 300-tallet området, efter at romernes grænsemur mod nord, Limes, brød sammen.

I de følgende år angreb de igen og igen romernes svækkede imperium, hvis vestlige del faldt i år 476. Kollapset kastede Europa ud i en tumultarisk tid med konstante krige, der bl.a. resulterede i, at alemannerne blev underlagt Frankerriget.

Den døde kom fra eliten

Ifølge arkæologerne tyder alt på, at rytterkrigeren kom fra områdets elite, for blandt hans gravgaver var også et fint dekoreret bronzefad og en bronzekande, som sjældent findes nord for Alperne.

Begge dele må ifølge eksperterne være importeret fra Egypten og viser derfor, at nogle grupper i Europa, trods kaosset, stadig havde interna­tionale forbindelser.

Krigeren kan have erhvervet tingene via langdistancehandel. Men det er også muligt, at han har stjålet dem under et felttog eller fået dem som en del af sin løn for sin militærtjeneste.