Kunne man gå til England i stenalderen?

Kan det passe, at Danmark var landfast med England så sent som i stenalderen?

Kan det passe, at Danmark var landfast med England så sent som i stenalderen?

William E. McNulty/ National Geographic Creative/Shutterstock

For 18.000 år siden var vandstanden i havene rundt om Nordeuropa ca. 122 meter lavere, end den er i dag. Derfor var Nordsøen ikke et hav, men en frodig dal, som historikere har døbt Doggerland.

Navnet skyldes Doggerbanke, som i dag er Nordsøens mest lavvandede område.

Stenalderens lave vandstand skyldtes, at meget vand var bundet i enorme gletsjere – fx var Norge og Sverige stadig helt dækket af is.

Tidligere mente arkæologer, at Doggerland var ubeboet, men fund af forstenede dyreknogler med tydelige skæremærker viser, at stenalderjægere fulgte efter mammutter og urokser, når de græssede i dalen.

I 1985 fik en hollandsk fisker en 9.500 år gammel menneskekæbe i sit garn under fiskeri i Nordsøen, og sammen med fund af jægernes våben dokumenterer det, at stenaldermenneskene gennem flere tusind år beboede Doggerland.