Mark gemte på Storbritanniens Atlantis

På en mark i England har arkæologer fundet flere genstande fra et hidtil ukendt angelsaksisk samfund, der boede i området.

Germansk mark

Ved at tage målinger af jorden har forskere tegnet et digitalt kort.

© University of Sheffield

Britiske arkæologer har fundet beviser på en hidtil ukendt angelsaksisk ø, som de sidste 1.200 år har ligget skjult under en kornmark. Området måler 200 x 250 meter og er lokaliseret uden for landsbyen Little Carlton i det østlige England.

Amatørfund blev startskud til opdagelsen

Arkæologer fra University of Sheffield har foretaget geofysiske undersøgelser af jorden og har derfor kunnet skabe en animeret model af landskabet, som det så ud omkring 750 e.Kr. Modellen viste, at en del af marken engang har været en ø, hvorfra der var kanalforbindelse til Nordsøen otte km væk.

Øen var allerede på nippet til at blive opdaget i 2011, da en amatørarkæolog fandt et skriveredskab. Siden da har arkæologerne undersøgt området og fundet flere genstande fra angelsaksiske bosættere.

En amatørarkæolog fandt i 2011 en sølvstylus fra 700-tallet med sin metaldetektor. Ifølge arkæologer var redskabet et særligt højtstatussymbol for angelsaksere.

Ifølge arkæolog Hugh Willmott var øen et elitært område:

“Vi kan konkludere ud fra det her fund (et skriveredskab, red.), at området ikke var en almindelig by – det var et eliteområde, hvor de drev handel”.

Øen var beboet af omkring 200 angelsaksere, der eksporterede tøj og importerede bl.a. keramik.

Arkæologer har fundet:

  • Mønter dateret til 600-700-tallet. De stammer fra både Tyskland, Skandinavien og Nederlandene og er derfor beviser på, at samfundet havde kontakt til flere steder i Europa.

Over 100 mønter kaldet sceattas er fundet i området. Disse mønter blev ifølge forskerne brugt på handelssteder af høj status.

  • 21 skriveredskaber til at skrive på voksplader.
  • Cirka 300 knappenåle bl.a. lavet af kobber.
  • Keramik, slibesten og glas.
  • Dele af en væv.

Under udgravningen stødte arkæologerne også på indbyggernes affald. Blandt deres efterladenskaber var slagtede dyreknogler og tysk keramik.

3 hurtige spørgsmål til Hugh Willmott - Arkæolog og lektor, University of Sheffield

Hugh Willmott

© University of Sheffield

Hvorfor slog de sig ned på øen?

Selvom området i dag er drænet, har det engang været forbundet til et stort farbart flod- og vandsystem, der løb ud i Nordsøen. Derfor var det en perfekt lokation for en gruppe at slå sig ned, da de her ville være afskåret fra omverdenen, men samtidigt have en direkte forbindelse til den store verden..

Hvad brugte angelsakserne området til?

Fundene vidner om, at området har haft flere funktioner. Eksempelvis tyder nogle fund på, at øen har været brugt til religiøse formål.Desuden viser mønterne, at bosætterne drev ha ndel med Europas fastland. Vi ved, at én af mønterne stammer fra Hedeby.

Hvad er jeres næste skridt?

Vi håber at kunne foretage flere udgravninger, så vi kan undersøge bosættelsens indretning og bygninger i detaljer.