Nicolas Weydert, Inrap
Mor og søn begravet holdende i hånd

Mor og hendes lille barn holdt i hånden i døden

På en nyopdaget middelalderkirkegård har arkæologerne gjort et mystisk fund: Tre mødre er på usædvanlig vis blevet begravet med deres børn. I en af gravene holdt moren stadig sit lille barn i hånden.

Under en udgravning i Marseille i forbindelse med opførelsen af en ny skole har arkæologer fra Frankrigs Nationale Institut for Præventiv Arkæologisk Forskning fundet en hidtil ukendt kirkegård fra middelalderen.

Kirkegården indeholder tre dobbeltgrave, hvor en voksen kvinde og et ungt barn, sandsynligvis en mor og hendes afkom, er begravet sammen.

Arkæologerne kan se, at den voksne og barnet er blevet begravet i samme periode, og at de er lagt til hvile med stor ømhed og affektion. I en af gravene holder moren og barnet endda hinanden i hånden.

Mange børnegrave fundet

Kirkegården har været benyttet mellem det 7. og det 10. århundrede, men dobbeltgravene stammer alle fra mellem 600- og 700-tallet.

De begravede i dobbeltgravene er formentlig fra datidens middelklasse. De er begravet i ligklæder med simple smykker af kobber, bronze og jern. Stilen er typisk for den merovingiske periode i Frankrig, ca. 550-751 e.Kr.

Arkæolog undersøger børnegrav Frankrig

En fransk arkæolog undersøger en af de mange børnegrave fundet i området.

© Nicolas Weydert, Inrap

Arkæologerne fandt i alt 95 grave på kirkegården, hvoraf mange var børn.

De fleste var blevet begravet i meget simple grave. De bestod typisk af et hul i jorden på et underlag af sten, hvor træbrædder var lagt over for at lukke graven. Brædderne er væk nu, men fragmenter af træ er fundet på flere af skeletterne.

Begravelsesmetoden gjorde det muligt at åbne gravene igen for at lægge flere lig ned i samme grav. Det er interessant, at der ikke synes at have været gravrøvere i gravene, på trods af de har været rimeligt ligetil at åbne.

Undersøgelserne tyder også på, at området oprindeligt har været en gravhøj, så gravene må have været meget synlige i lokalsamfundet. Da arkæologerne også kunne se, at ligene er blevet placeret meget præcist og med stor omsorg, tyder det på en lokalkultur, som værnede meget om sine døde.

Grave med større børn og mødre er sjældne

Dobbeltgrave med mødre og små børn kendes helt tilbage fra stenalderen. Både i Danmark og Holland er der fx fundet grave fra omkring 4000 f.Kr., hvor en mor er blevet begravet med hendes baby, sandsynligvis fordi begge er døde under fødslen. Men grave, hvor kvinder er begravet med ældre børn, er væsentligt mere sjældne.

Arkæologerne har endnu ikke et bud på dødsårsagen i dobbeltgravene. De kan være døde samtidig af fx sygdom, men det er ikke usandsynligt, at enten mødrene eller børnene er døde først, og gravene så senere er blevet åbnet igen, for at de kunne blive lagt til hvile sammen. I den forbindelse har de efterladte omhyggeligt lagt de døde hånd i hånd.

Mor og søn begravet holdende i hånd

Det er usædvanligt at finde mødre, der er blevet begravet med ældre børn, som det er tilfældet i det nye franske fund.

© Nicolas Weydert, Inrap