Mysteriet om den danske bronzealder er endelig løst

Forskerne har i årevis været i tvivl om, hvordan det metalfattige Danmark skaffede sig bronze. Nyt omfattende studie har fundet svaret.

Ved hjælp af prøver fra øksehoveder har forskerne fundet ud af, hvordan danskerne fik bronze i Bronzealderen.

© Wolfgang Sauber/Wikipedia Commons

For omkring 4.000 år siden begyndte bron­ze­al­de­ren i Danmark. Men i den dans­ke natur findes der hverken tin eller kob­ber, som er de nødvendige metaller til at lave bronze, så indtil videre har det været en gåde, hvordan danskerne var i stand til at skabe de man­ge bronze­genstande, der er fundet fra perioden.

Rav skaffede malm

Nu har forskere på Aar­hus Universitet taget prøver af 210 fund fra den tidlige bronzealder, ho­ved­sa­ge­ligt øksehoveder, og har endelig fundet ud af, hvor dans­- kerne fik metallet fra.

“Størstedelen var fra malmbjergene i Slovakiet, en god del var fra De Britiske Øer, og en smule kom fra et område kaldet Inn­dalen ved Alperne”, fortæller Heide Wrobel Nørgaard, arkæolog ved Aarhus Universitet og medforfatter på studiet.

Forskerne mener ikke, at dans­ker­ne selv er rejst til Slo­va­ki­et, men at metallet er blevet leveret af nordtyske mel­lem­mænd. Danskerne har betalt med rav, der var eftertragtet i udlandet.

Følg bronzens vej gennem Europa:

Model af de formodede ­handelsforbindelser i Nordeuropa omkring år 2000 f.Kr.

Våben blev smeltet om

Undersøgelserne viser også, at langt de fleste genstande ikke er støbt ud fra en barre af metal, men våben, som er smeltet om.

Danskerne har altså fx købt økser i England, som de så har smeltet om til nye økser for at give dem deres eget unikke præg. Dette tyder på, at øksen ikke bare var en brugsgenstand, men også tæt knyttet til ejerens identitet.