Yuli Schwartz, Israel Antiquities Authority
Håndaftryk voldgrav Jerusalem

Mystisk håndaftryk fundet i voldgrav

Under udgravninger af den Gamle By i Jerusalem fandt arkæologerne noget højst usædvanligt: Et op til 1000 år gammelt håndaftryk hugget ud i sten dybt nede i en voldgrav.

I Jerusalem har israelske arkæologer for nylig foretaget en større udgravning af byens gamle bymur og voldgrav. Udgravningsleder Zubair Adawi fortæller, at ”voldgraven, der omgiver den Gamle By i Jerusalem, kan dateres 1000 år tilbage til det 10. århundrede e.Kr. eller tidligere endnu”.

Udgravningen har afsløret ny viden om den gamle voldgrav og murene, der var vigtige elementer i byens forsvar, men særligt én detalje har fået arkæologerne til at undre sig. Midt på den ene væg i voldgraven var nemlig udhugget et håndaftryk i en af stenene.

”Symboliserer den noget? Peger den i retning af noget specifikt? Eller er det blot en gammel spøg? Det vil tiden afsløre”, fortæller arkæologerne til pressen.

Håndaftryk voldgrav Jerusalem

På billeder fra udgravningen kan man se, at hånden er udhugget meget præcist til at passe med en rigtig menneskehånds proportioner.

© Yuli Schwartz, Israel Antiquities Authority

Voldgrav reddede ikke byen

I modsætning til mange af de voldgrave, vi kender fra Europa, var voldgraven omkring Jerusalems bymur ikke fyldt med vand. Den brede voldgrav skulle i stedet gøre det sværere for belejringsmaskiner at komme frem til bymuren.

Derfor er det ikke nødvendigvis under voldgravens oprindelige udgravning, at håndaftrykket er blevet hugget ind i stenen. Hånden kunne fx stamme fra en korsfarer. Under det første korstog belejrede en korsfarerhær i 1099 Jerusalem i fem uger, før det lykkedes dem at krydse voldgraven og indtage byen under heftig beskydning fra de muslimske og jødiske forsvarere.