Mystiske skeletter fundet på romersk gravplads

Engelske arkæologer har gjort et forbløffende fund på en gravplads fra 300-tallet. Her har i alt 17 skeletter, inklusive to børn, fået skåret deres hoved af, som efterfølgende er blevet placeret mellem fødderne.

17 ud af 52 skeletter på gravpladsen fik fjernet hovedet.

© Archaeological Solutions

Fundet af en romersk gravplads i det østlige England har forbløffet arkæologerne. Ud af 52 skeletter mangler 17 nemlig hovedet, som er blevet skåret af og placeret mellem fødderne.

Gravene stammer fra 300-tallet e.Kr., og ifølge arkæologen Andy Peachey kan 60 pct. af dem betegnes som afvigende fra de gængse romerske begravelses-skikke.

##

Kelterne mente hovedet var sjælens bolig

“Dette virker til at være et nøje udført begravelsesritual, som sandsynligvis stammer fra en bestemt lokal befolkningsgruppe”, fastslår Andy Peachy.

Hovederne er skåret af lige under kæben kort efter, døden indtraf. Derfor regner arkæologen med, at der er tale om en form for kult eller et hedensk ritual.

Hos de keltiske stammer, der herskede på De Britiske Øer inden romernes erobring, fandtes fx en tro på, at hovedet var sjælens bolig, og det skulle derfor skilles fra kroppen, for at sjælen kunne slippe fri.

Nogle skeletter er begravet med flere hoveder

Hvorfor fire af hovederne er placeret ved skeletter, som de ikke passer sammen med, står dog stadig som et mysterium for arkæologerne. Skeletterne er nu blevet flyttet til et laboratorium, hvor de skal analyseres i forsøget på at fastslå deres præcise oprindelse.