Neandertalere kunne tale

Forskning finder flere og flere ligheder mellem neandertalere og moderne mennesker. Vores hørelse og evner til at tale skal føjes til lighederne, mener et forskerhold.

Forskere har i årtier forsøgt at afdække, om neandertalere var for primitive til at kunne tale, eller om de var i stand til at kommunikere verbalt med artsfæller og moderne mennesker.

Ved hjælp af avancerede målinger har et spansk-amerikansk forskerhold nu fundet første del af svaret.

Forskerne kortlagde fossile neandertalkranier med scannere og byggede derefter 3D-modeller af deres indre øre ved hjælp af avanceret hospitals-software. De sammenlignede derpå med tilsvarende modeller af 50.000 år gamle kranier fra moderne mennesker.

Forskernes nåede frem til, at neandertalere (til højre) havde samme indre øre som moderne mennesker.
https://www.binghamton.edu/news/story/2903/neanderthals-had-the-capacity-to-perceive-and-produce-human-speech

© Mercedes Conde-Valverde

Hørelse og tale hænger sammen

Resultaterne viste, at neandertalere og homo sapiens havde ens anlæg for at høre. De var med andre ord begge to i stand til opfange de lyde, som menneskestemmer producerer. Og det er første nødvendige forudsætning for verbal kommunikation.

“Vi ved ikke om neandertalere havde et sprog, men de havde i hvert fald alle de anatomiske forudsætninger for at kunne tale ligesom os,” forklarer paleoantropologen Mercedes Conde-Valverde fra University of Alcala.

“Vi ville ikke kunne forstå, hvad de sagde, men hvis vi hørte neandertalere kommunikere, ville vi kunne afkode, at de var mennesker,” siger Conde-Valverde.