Neandertalere kunne tale

Forskning finder flere og flere ligheder mellem neandertalere og moderne mennesker. Vores hørelse og evner til at tale skal føjes til lighederne, mener et forskerhold.

Forskning finder flere og flere ligheder mellem neandertalere og moderne mennesker. Vores hørelse og evner til at tale skal føjes til lighederne, mener et forskerhold.

Forskere har i årtier forsøgt at afdække, om neandertalere var for primitive til at kunne tale, eller om de var i stand til at kommunikere verbalt med artsfæller og moderne mennesker.

Ved hjælp af avancerede målinger har et spansk-amerikansk forskerhold nu fundet første del af svaret.

Forskerne kortlagde fossile neandertalkranier med scannere og byggede derefter 3D-modeller af deres indre øre ved hjælp af avanceret hospitals-software. De sammenlignede derpå med tilsvarende modeller af 50.000 år gamle kranier fra moderne mennesker.

Forskernes nåede frem til, at neandertalere (til højre) havde samme indre øre som moderne mennesker.
https://www.binghamton.edu/news/story/2903/neanderthals-had-the-capacity-to-perceive-and-produce-human-speech

© Mercedes Conde-Valverde

Hørelse og tale hænger sammen

Resultaterne viste, at neandertalere og homo sapiens havde ens anlæg for at høre. De var med andre ord begge to i stand til opfange de lyde, som menneskestemmer producerer. Og det er første nødvendige forudsætning for verbal kommunikation.

“Vi ved ikke om neandertalere havde et sprog, men de havde i hvert fald alle de anatomiske forudsætninger for at kunne tale ligesom os,” forklarer paleoantropologen Mercedes Conde-Valverde fra University of Alcala.

“Vi ville ikke kunne forstå, hvad de sagde, men hvis vi hørte neandertalere kommunikere, ville vi kunne afkode, at de var mennesker,” siger Conde-Valverde.