Shai Halevi, Israel Antiquities Authority

Magnetisme bekræfter bibelske ødelæggelser

Magnetisme er begyndt at komme arkæologerne til hjælp, når de skal datere udgravninger. Metoden minder om træernes årringe og har allerede bekræftet en bibelsk myte.

Jordens magnetiske nordpol og sydpol flytter sig en smule år for år. Lige som træernes årringe kan arkæologer nu bruge nuancerne i polernes placering til at datere udgravninger.

Israelske eksperter har kigget nærmere på magnetiske rester i asken fra 17 nedbrændte oldtidsbyer i Israel. Ved at studere i hvilken retning de magnetiske rester pegede på den daværende nordpol, kunne de datere jordlaget.

Yoav Vaknin fra Tel Aviv Universitet forklarer, hvad hans kolleger brugte den nye dateringsmetode til:

“Ud fra ligheder og forskelle i intensiteten og retningen af de magnetiske felter, kan vi enten underbygge eller afvise hypoteser, der påstår at udgravningssteder blev nedbrændt under de samme militære kampagner”.

VIDEO: Sådan fungerer magnetisme-metoden

Goliats by blev undersøgt

Med den nye teknologi kan arkæologerne påvise, at Biblen hist og her taler sandt – fx når den hævder, at filistrenes by Gath, som kæmpen Goliat angiveligt kom fra, blev udslettet af kong Hazael. Asken afslører, at det skete ca. år 830 f.Kr.

Til gengæld skyder Biblen ved siden af, når det gælder ødelæggelsen af byerne Tel Rehov, Tel Zavit og Horvat Tevet.

Ifølge Biblen stod kong Hazael af Aram-Damascus-riget også bag disse angreb, men asken viser, at byerne blev brændt ned 70-100 år tidligere – formentlig af den egyptiske farao Shoshenq 1.