Nyt vikingeskib fundet i Norge

Arkæologer i Norge har gjort et sensationelt fund lige ved siden af et stort vikingemuseum. Undersøgelser med georadar har afsløret spor efter et intakt vikingeskib.

Georadare finder gamle fund ved at sende elektromagnetiske bølge ned i jorden, som kastes tilbage, når de rammer større objekter.

© Shutterstock / Vestfold fylkeskommune

For et halvt år siden fandt norske arkæologer en skibsgrav med et stort intakt vikingeskib ved byen Halden. Nu har nordmændene gjort det igen. I amtet Vestfold i det sydlige Norge er en gravhøj med et vikingeskib på mindst 15 meter blevet afsløret vha. georader.

Inden de seneste to fund i Norge var der kun registeret syv skibsbegravelser fra vikingetiden i hele Europa. Størstedelen blev opdaget for mere end 100 år siden, så afsløringen af to skibsgrave inden for et halvt år tyder på, at der stadig er masser af skatte fra vikingetiden gemt i jorden.

Ny teknologi gør vilde fund mulige

Samtidig understreger opdagelserne, hvor effektiv brugen af georader kan blive for fremtidens arkæologi. Norge har været et foregangsland i udviklingen af den geofysiske målemetode, der kortlægger strukturer i jorden med elektromagnetiske bølger – uden risiko for at gøre skade på fundene.

“Vi håber på at finde meget mere. Dette viser, hvor vigtigt det er at bruge ny teknologi”, udtalte Norges klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, under et pressemøde om skibsfundet.

Skibet skal undersøges yderligere

Radarbillederne viser desuden, at for- og bagbord på skibet er blevet bøjet af at ligge under jorden i mere end 1.000 år. Flere forsigtige undersøgelser skal ­foretages inden en udgravning kan komme på tale.