Nationalmuseet

Oldtidsmursten rummer skjulte DNA-spor

2900 år gammel mursten fra assyrisk kongepalads åbner for helt ny forskning i fortidens biodiversitet.

Forskere fra Københavns Universitet, Nationalmuseet, Aalborg Universitet og Oxford Universitet har i et nyt studie udtaget prøver fra kernen af en 2900 år gammel mursten.

Til deres store overraskelse viste analysen af prøverne, at der i murstenen var blevet bevaret forhistorisk DNA i leret.

Det var muligt at identificere 34 unikke taksonomiske grupper af planter, som er en form for klassifikation af alle kendte planter.

Kan opspore fortidens dyr og planter

Murstenen blev fundet i den nordirakiske by Nimrud og er dateret til 879-869 f.Kr. Her havde den været anvendt i opførelsen af den assyriske konge Ashurnasirpal 2.'s palads.

Fordi prøverne kom fra murstenens indre kerne, har de været beskyttet mod forurening fra moderne DNA fra omverdenen.

Dette gav altså forskerne unik mulighed for at forsøge at udtrække og beskrive gammelt DNA fra leret.

Den nye analysemetode vil kunne give klimaforskere, biologer og arkæologer et unikt indblik i biodiversiteten fra et specifikt område og tidspunkt i oldtiden, fremgår det.

Ifølge Troels Pank Arbøll, der er førsteforfatter på studiet og assyriolog, som er videnskaben om oldtidens kultur, sprog og historie i Mesopotamien, og biolog Sophie Lund Rasmussen, var DNA-prøverne ikke i en stand, der gjorde det muligt med sikkerhed at kunne bestemme planterne på artsniveau.

Men der blev fundet dna fra overordnede plante-familier som Brassicaceae (kål- og sennepsfamilien), Betulaceae (birke-familien) og Ericaceae (lyng-familien).

"Murstenen fungerer som en biodiversitets-tidskapsel," siger Troels Arbøll, der ser stort potentiale i metoden i fremtidens forskning.

I denne omgang koncentrerede forskerholdet sig om plante-DNA, fordi det var det bedst bevarede, men fremgangsmåden kan også bruges til at opspore dyre-DNA.

Troels Pank Arbøll påpeger, at dette første studie har visse begrænsninger i forhold til, at DNA-fundene, ud fra et forsigtighedsprincip, er beskrevet på et overordnet niveau. Plantearterne kunne dermed ikke identificeres med den nødvendige videnskabelige sikkerhed. Men det håber forskerne at lave om på fremover.

Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports.