Sjælden guldmønt sladrer om krig mellem kristne og muslimer

En flere hundrede år gammel mønt er dukket op i den jyske muld. Den vidner om religionskrige i middelalderens Spanien.

Guldmøntens for- og bagside.

© Sydvestjyske Museer

På en mark i Gørding nær Ribe har en 45-årig amatørarkæolog fundet en 800 år gammel guldmønt med sin metaldetektor.

Mønten stammer oprindeligt fra Spanien og er den eneste kendte af sin slags: På møntens forside er der indgraveret et kristent kors omgivet af arabiske skrifttegn.

Muslimer regerede over Spanien

Fra 700-tallet og frem til 1492 regerede muslimske mauere over store dele af Den Iberiske Halvø. Det skabte konflikter med de kristne naboer, blandt andre kong Alfonso 8. af Castilien (1155-1214).

Mønten fra Gørding blev slået i Alfonsos regeringsby Toledo i 1180. På dette tidspunkt var det lykkedes Alfonso at erobre flere muslimske områder – og han havde dermed underlagt sig en stor befolkningsgruppe, der talte og skrev arabisk og dyrkede den muslimske tro.

Mønter blev brugt til propaganda

Formentlig brugte Alfonso mønter, som den fra Gørding, til at sætte sig i respekt. Netop mønter har gennem historien fungeret som kommunikations- og propagandamidler.

I Romerriget udsendte en nykronet kejser mønter med sit kontrafej for at meddele, at han havde overtaget magten.

Muligvis forsøgte Alfonso også at kristne de besejrede; på mønten skrev han med arabiske skrifttegn, at kun “troende og døbte vil blive frelst”.

Hvordan mønten kom til Danmark er uvist, men den kan være blevet bragt hertil af skandinaviske pilgrimme, der valfartede til Spanien.

Forskere fra Nationalmuseet skal nu undersøge mønten yderligere.