Stort Odintempel gravet op i kendt vikingeområde

Efter et tip fra amatørarkæologer er resterne af et enestående oldtids-tempel dukket op under mark nær Ribe. Fundet kaldes et af de vigtigste nogensinde.

Udgravningsområdet omfatter indtil videre ca. 2.000 m², men vil formentlig blive væsentligt større.

© Konstantinos Alexiou, Museet på Sønderskov

Danske arkæologer har for første gang udgravet resterne af et oldnordisk tempel. Den sensationelle opdagelse kaldes allerede “et af de vigtigste jernalderfund i Danmark” af museumsinspektør og udgravningsleder Lars Grundvad.

De første spor efter templet dukkede op i februar 2018, da detektorholdet “Team Rainbow Power” undersøgte en mark ved Fæsted nær Ribe med metal­detektorer.

Samme team havde to år forinden opdaget Fæstedskatten – den hidtil største vikingeguldskat i Danmark – godt en km fra det sted, hvor metal­detektorerne nu begyndte at bippe.

Ti lanse­spidser og et spyd dukkede op af jorden. Derfor kontaktede teamet Museet på Sønderskov, der iværksatte en arkæologisk undersøgelse.

Klik på tegning og se hvad arkæologerne har fundet:

Konstruktionen minder om svensk vikingetempel

Udgravningen afslørede et væld af genstande: Mere end 50 lanser og spyd, to bukkede sværd og små bunker af guld. Alle genstande var placeret i resterne af en bygning, som ifølge arkæologerne formentlig fungerede som et stort tempel i jernalderen – nærmere bestemt fra omkring 150-450 e.Kr.

Templets konstruktion og måden lanserne er stukket i jorden omkring to bærende stolper, minder meget om det store svenske jernaldertempel i Uppåkra ved Lund.

Våben blev ofret til Odin

De fleste af de fundne lanser og spyd fra Fæsted er blevet brændt – sandsynligvis som ofringer; og da Odin ofte symbolsk sættes i forbindelse med stikvåben, tyder meget på, at templet var viet til ham.

Arkæologerne regner med, at udgravningen vil fortsætte flere år endnu.

Udgravningslederen Lars Grundvad ved, at mange års arbejde venter forude.

© Flemming Fabriciussen

Undersøgelser viser, at spydene blev stukket ned ved stolperne, inden templet blev stukket i brand. Herefter er templet bygget op igen op mod otte gange. Hvorfor, ved arkæologerne endnu ikke.