Archdnipro
Udgravning af gravhøjen i fuld gang

Ukrainsk Stonehenge fundet i bunden af kæmpe gravhøj

En stencirkel med meterhøje kampesten er dukket op i det sydlige Ukraine. Arkæologerne jubler over den Stonehenge-lignende konstruktion, som er endnu ældre end briternes.

Under anlæggelsen af en motorvej i Ukraine stødte arbejderne for nylig på en gravhøj nær byen Dnipro, der ligger godt 300 km nord for Krimhalvøen. Udgravningerne har nu stået på i flere måneder, for højen er usædvanlig stor: 120 m bred og 7 m i højden.

Nede i gravhøjen har arkæologerne fundet de jordiske rester af 24 personer, men det er noget andet, der vækker størst opsigt.
Gemt i mulden fandt de en stencirkel, der måler 18 m i diameter og består af adskillige meterhøje sten.

Skelet i grav

Højen oven på stencirklen rummer grave, der blev anlagt omkring 3500 f.Kr.

© Archdnipro

Arkæologernes tanker blev straks ledt hen på Stonehenge i England, men i modsætning til det berømte engelske modstykke mener de ukrainske eksperter allerede, at de kender deres stencirkels funktion: Den er blevet bygget for at forhindre jorden i at skride ud i bunden. På den måde kunne et højere gravmæle anlægges.

Udgravning af gravhøjen i fuld gang

Gravhøjen da bulldozere og arkæologer havde blotlagt store dele af stencirklen.

© Archdnipro

Kan være en tidlig Stonehenge

Mens Stonehenge er fra ca. 3000-2200 f.Kr. er den ukrainske stencirkel formentlig endnu ældre. Potteskår tyder på, at gravhøjen blev anlagt for ca. 5.500 år siden af et af bronzealderens nomadefolk. Senere benyttede skyterne (ca. 700-300 f.Kr.) også højen.

Ud over stencirklen har gravhøjen indtil videre ikke kastet spektakulære fund af sig.

“På grund af deres nomadiske tilværelse medbragte disse folk kun det allermest nødvendige”, forklarer arkæologen Dmitry Teslenko.