Vand forvandler egyptisk massegrav til mudderhul

Arkæologer har fundet en unik massegrav fra Det gamle Egypten. Massive oversvømmelser har reddet den fra gravrøvere, men udgravningsarbejdet er nødt til at foregå i vand til navlen.

En orange perle, som egyptiske kvinder brugte til at pynte deres hår.

En grav nær et stenbrud ved Nilen har vist sig at indeholde de jordiske rester af 50-60 egyptere fra oldtiden. Graven blev fundet for to år siden, men vand strømmer ind fra en naturlig kilde, og har trukket udgravningerne i langdrag.

Vha. pumper kan arkæologerne holde vandstanden nede, men det er stadig en kamp at finde noget i mudderet, som bl.a. skal hældes gennem en si.

Sarkofager til spædbørn fundet

“Vi sidder, så at sige, i den her suppe af menneske­rester. Du kan intet se i vandet, så alt må gøres med hænderne”, forklarer arkæolog John Ward til Live Science.

Graven befinder sig fem meter under jorden, og på trods af alle besværligheder har arkæologerne fundet ud af, at den stammer fra ca. 1500 f.Kr. I udgravningen har de bl.a. fundet tre sarkofager til børn.

Massegrav er et mysterium

Alle andre oldtidsgrave i området har været udsat for gravrøvere, så denne er unik og kan være et vigtigt vidnesbyrd om de almindelige egypteres liv.

De begravede mænd har sandsynligvis været arbejdere i stenbruddet og er blevet begravet med deres koner og børn. Det er dog stadig et mysterium, hvorfor så mange er blevet begravet sammen, da egyptiske massegrave er meget sjældne.

En orange perle, som egyptiske kvinder brugte til at pynte deres hår.