Quiz: 7 historiske romaner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Hvad har Victor Hugo fået æren for med sin roman fra 1831 om den pukkelryggede klokker fra Notre Dame?

Da Sir Walter Scott i 1819 udgav romanen Ivanhoe, mente mange, at den rummede et skjult budskab. Hvilket?

Mila 18 er titlen på Leon Uris roman fra 1961. Hvad var Mila 18?

Flere historikere betragter den engelske forfatter Robert Graves og hans bog Jeg Claudius, som et eksempel på at den historiske roman kan tage fejl. Hvordan det?

Shogun er titlen på James Clavells historiske roman fra 1975. Hvad var en en shogun?

Hvilket berømt slag brugte Alistair MacLean som forlæg for sin roman Navarones Kanoner fra 1951?

Den danske forfatter Thorkild Hansen skrev i sin roman fra 1965 om Jens Munk. Hvem var han?

Måske er du interesseret i...

Læs også