Röhnert/Ullstein Bild – Röhnert/Ritzau Scanpix

Elefanten Tuffi fik nok af offentlig transport

Cirkuselefanten var vant til at lave tricks for et stort publikum, men offentlig transport var alligevel over grænsen.

I juli 1950 fandt en tysk cirkus-direktør i Wuppertal på et smart reklametrick, som skulle få uventede konsekvenser. Direktøren tog ofte rundt i byen med cirkuselefanten Tuffi for at reklamere for sit cirkus.

Turen frem og tilbage tog dog sin tid, så direktøren besluttede sig for i stedet at tage Wuppertals enskinnebane.

Den første tur gik fint. Tuffi spiste en passagers blomsterbuket og tissede på vognens gulvtæppe, men tog ellers turen med mild interesse.

Men da det umage par kort efter gentog turen, fik den fireårige elefant nok af menneskemylderet i gondolen.

Med et trut med snablen spænede dyret ned gennem kabinen og fortsatte tværs ud igennem væggen.

Måbende fulgte passagerer elefanten med øjnene, mens den styrtede 10 m ned i Wupperfloden.

Tuffi overlevede faldet og døde først i 1989. Hun blev aldrig tvunget til at tage offentlig transport igen.