En kongelig affære - ikke helt korrekt

Film-tjek: En Kongelig Affære: Den sindssyge kong Christian 7.s livlæge, Johann Friedrich Struensee, overtog magten og indledte en affære med dronningen. Filmen tager sig imidlertid flere friheder.

Fik livlægen Struensee hugget hovedet af?

Affæren med dronning Caroline Mathilde og tilraningen af magten kostede kongens livlæge Johann Struensee hovedet.

Her viser "En Kongelig Affære" dog ikke hele sandheden.

For før hovedet røg af, huggede bødlen hånden af Struensee.

Efterfølgende brugte bødlen hele tre hug på at skille Struensees hoved fra kroppen – altså ikke nogen smuk død.

Samtidig blev livlægen sat på "hjul og stejle". Det betød, at hans krop blev parteret i flere dele og sat til offentligt skue i to år.

Gennemførte Struensee store reformer i sin tid som kongens stedfortræder?

I filmen fremstår livlægen Struensee som en mand af folket. Han vil give dem bedre vilkår og bruger sin indflydelse hos kongen til at opnå sit mål.

Og faktisk indførte Struensee i sin tid som gehejme-kabinetminister over 2.000 nye love, hvoraf mange var revolutionerende reformer som indførelsen af trykkefrihed, et forbud mod brug af tortur og en reform af fattighusene samt en række besparelser på statens budget.

Reformerne gav imidlertid Struensee adskillige magtfulde fjender ved hoffet, og efter livlægens henrettelse ophævede enkedronning Juliane Marie da også stort set samtlige nye love.